info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Tepera ezerā šodien atklās peldošo strūklaku

Šodien, 27.maijā, plkst.17.00 Smiltenē, Tepera ezerā tiks atklāta peldošā strūklaka, kura papildinās Tepera ezera labiekārtoto apkārtni, sniedzot Smiltenes novada iedzīvotājiem un viesiem estētisku baudījumu.

2015.gadā tika pabeigti Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, kur pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem Tepera ezera apkārtne ir ieguvusi jaunu un sakārotu ainavu un infrastruktūru. Ezera gleznainā apkārtne ir iecienīta smilteniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta. Tepera ezera apkārtni un Veco parku cilvēki ir iemīļojuši nesteidzīgām pastaigām, sportošanai un dabas baudīšanai.

Tepera ezera ūdens spogulis ir atklāta tipa un no visām debespusēm baudāma ainava, kurā trūka ainaviskās vertikālās dominantes jeb piesaistes elementa. Pašvaldība 2015.gada nogalē sagatavoja projekta pieteikumu nodibinājumam “Rietumu bankas labdarības fonds” par peldošās strūklakas uzstādīšanu Tepera ezerā, kur plānotais strūklakas augstums būtu desmit metri un tā būtu aprīkota ar gaismām, lai vērotājus varētu priecēt gan diennakts tumšajā, gan gaišajā laikā. Fonda valde, izskatot projekta pieteikumu, pieņēma pozitīvu lēmumu attiecībā uz strūklakas izveidi 2016.gadā.

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem šī gada 12.aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA “AKVEDUKTS” par peldošās strūklakas piegādi un uzstādīšanu Tepera ezerā. Kopējās projekta izmaksas strūklakas uzstādīšanai ir 37482,50 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi eiro un 50 centi), kur nodibinājuma “Rietumu bankas labdarības fonds” līdzfinansējums 14250,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro un 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējums 23232,50 EUR (divdesmit trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit divi eiro un 50 centi).

Šobrīd Smiltenes novada pašvaldība izstrādājusi tehnisko projektu Vecā parka sakārtošanai. Šogad tiks atjaunoti celiņi no Tepera ezera slūžām līdz viesnīcai “Brūzis”. Gar Tepera ezera malu pie laternu stabiem tiks uzstādīti puķupodi.

Video no strūklakas uzstādīšanas (notika apgaismojuma programmēšana un kalibrēšana): https://www.facebook.com/janis.udris.3/videos/1087871814605615/

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Līga Hofmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste