info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Svētku diena Grundzālē “Vieta, kur skan dziesma”

Svētku diena Grundzālē “Vieta, kur skan dziesma”

6.jūlijā Smiltenes novada desmitgades svētku pasākumā Grundzālē “Vieta, kur skan dziesma” izdziedās pazīstami novada vokālisti. Aicināti būt kopā dziesmā un svētku dejā Palsas krastā!

Grundzāles pagastā savulaik skanējuši sievu un vīru kori, ansambļi un dziesma turpina būt visapkārt arī šobrīd. Skanīgās notis izvijas skolas gaiteņos, sporta spēlēs, kā arī saimnieku un saimnieču ikdienas darba gaitās, bet visbiežāk izskan Grundzāles brīvdabas estrādē. Putnu treļļi, vēja stabule, ledus vāka sprakšķi, strautu burbuļošana, bērnu smiekli – šī dziesma tur un visā Grundzālē nebeidzas cauru gadu.

Pirms satiksimies svētku koncertā, plkst.15.30 no Baznīcas laukuma Smiltenē un plkst.16.00 no Grundzāles pagasta pārvaldes aicināti piedalīties ekskursijā “Kas jauns un nemainīgs Grundzālē?”, kurā Grundzāles pagasta pārvaldniece Alda Zvejniece pastāstīs vairāk par pagastu, pagasta iedzīvotājiem, svarīgākajiem paveiktajiem darbiem 10 gadu laikā. Ekskursijas noslēgumā, viesojoties Grundzāles pagasta amatnieces Vaidas Namnieces darbnīcā “Mālotava”, varēs iegādāties arī mākslinieces orģinālos, no māla veidotos darbus. Pieteikšanās ekskursijai pa tālr.29449680.

Plkst.19.00 svētku koncerts “Vieta, kur skan dziesma” Palsas krastā, kurā Smiltenes novada desmitgadi Grundzāles brīvdabas estrādē izdziedās pazīstami novada vokālisti, to skaitā Jānis Krūmiņš (“Apvedceļš”), Inga Deigele, Dzintars un Kristīne Ziediņi, Jānis Krūmiņš (“Ceļojums”), Signe Baltere, Iveta Ose, Dzintars Strazdiņš un citi.

Pavadošās grupas sastāvā un vakara zaļumballi no plkst.22.00 spēlēs mūzikas veterāni – novadnieki Pēteris Vilks, Juris Paleps, Andis Mincis, kā arī Jānis Miltiņš. Zaļumballē ieejas maksa 3 euro.

Tumsai piesakoties, būs iespēja vērot uguns un ūdens deju Palsas naksnīgajos viļņos “Divu stihiju spēle”, radot iespēju saklausīt dabas un Grundzāles dziesmas īpašākā noskaņā. 

Smiltenes novadam 10

2019.gada 1.jūlijā apritēs 10 gadi kopš Smiltenes novada izveidošanas, kas tika izveidots apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Šo gadu laikā katru gadu tikāmies kādā no novada pagastiem, lai svinētu Smiltenes novada svētkus un iepazītu viens otru, palepotos ar to, ko katrs savam novadam varam dot. Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības. Smiltenes novada 10 gadu jubileju svinam no 21.jūnija līdz 10.augustam īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos! Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Smiltenes novadu, iepazīt, kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.

Smiltenes novads- vieta, kur skan dziesma!

Smiltenes novads- vieta, kur augt!

Informācija par pasākuma norises vietu:

Adrese: Grundzāles brīvdabas estrāde, Tilta iela 5, Grundzāle. KARTEPasākuma organizators var izdarīt foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un apstrādāts turpmākajiem publicitātes mērķiem. Organizators ir publiska institūcija, kurai ir pienākums informēt sabiedrību par publisku līdzekļu finansētām aktivitātēm. Organizators neapstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Informāciju sagatavoja,
Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 29613117

www.smiltene.l