info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Sveic konkursa „Bauskas novada Ziemassvētku rota 2019” uzvarētājus

31. janvārī Bauskas Rātsnamā svinīgā pasākumā pulcējās konkursa „Bauskas novada Ziemassvētku rota 2019” dalībnieki. Intriga, kurš no konkursantiem tiks celts uzvarētāju kārtā, tika saglabāta līdz pat pēdējam brīdim.

Konkurss „Bauskas novada Ziemassvētku rota” ir Bauskas novada pašvaldības organizēts konkurss, kurā tiek vērtēts novada teritorijā esošo īpašumu Ziemassvētku noformējums un apbalvoti uzvarētāji. Konkursa mērķis ir veicināt Bauskas novada iedzīvotāju radošo līdzdalību svētku noskaņas veidošanā novadā, veidojot atbilstošu svētku noformējumu savam īpašumam, noskaidrot novada pašvaldības tematiski un radoši noformētāko īpašumu atbilstoši nolikumā definētajām nominācijām. Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu un mudinātu novada iedzīvotājus un uzņēmējus (ēku un būvju īpašniekus) veidot svētkiem atbilstošu savas darba un dzīvesvietas noformējumu, veicinot piederības sajūtu savam novadam, veidojot estētiskās vērtības cilvēkos un ceļot svētku noformējuma novadā kopējo kvalitāti.

Konkursā kopumā tika saņemti 16 pieteikumi par īpašumiem no Bauskas un novada pagastiem četrās nominācijās – individuālā dzīvojamā māja vai viensēta, daudzdzīvokļu māja, uzņēmums un iestāde.

Vērtēšanas komisija 2019. gada nogalē, Ziemassvētku gaisotnē apmeklēja visus pieteiktos pretendentus, lai spriestu par īpašumu noformējuma atbilstību svētkiem, ideju un izpildījuma oriģinalitāti, kā arī objekta koptēlu.  

Jāuzteic visu dalībnieku radošums un vēlme padarīt svētkus košākus, rotājot īpašumus ar daudzkrāsaini mirdzošu lampiņu virtenēm, dažādām, svētkiem raksturīgām un pašu rokām veidotām instalācijām, kā arī interjera dekoriem, kas bija saskatāmi caur logu rūtīm.

Svinīgā pasākuma ievadā klātesošos konkursa dalībniekus uzrunāja domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, uzsverot, ka šī gada siltā ziema nav daudz lutinājusi ar sniegu, tāpēc jo īpašs prieks bija vērot Ziemassvētkiem raksturīgo gaišumu, ko novadā ienesa daudzkrāsainie svētku rotājumi.

Bauskas novada Būvvaldes vadītāja un žūrijas pārstāve Dace Putna atzina, ka šogad svētku sajūta bija manāma visapkārt. Lai arī konkursa dalībnieku skaits bija mazāks nekā pērn, tomēr kopumā izrotāto īpašumu skaits novadā ar katru gadu palielinās. Pozitīvi pārsteidza izdoma, ar kādu novadnieki šogad izcēlās. Kā piemēru Putna minēja pa gabalu redzamu ar ziemassvētku gaismiņām izrotātu augstu egli, bet, piebraucot tuvāk, izrādījies, ka tas ir karoga masts ar egles formā nostiprinātām lampiņām- vienkārši, gaumīgi un svētkiem atbilstoši.

Prieku par svētku rotu novadā pauda sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja un žūrijas locekle Ieva Šomina: „Apmeklējot konkursantus, jau pa gabalu bija manāms, ka jādodas turp, kur visu pamali izgaismo Ziemassvētku mirdzums”, un izteica lielu pateicību visiem, kuri piedalījās konkursā, līdzdarbojoties radošu un krāsainu svētku noskaņu radīšanā, veicinot piederības sajūtu novadam un radot prieku līdzcilvēkos, kaimiņos un garāmbraucējos.

Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Marta Bitina, Marks Maro Strazdiņš un Renārs Konjuševskis, koncertmeistare Evija Bonāte.

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā nominācijā saņēma Bauskas novada pašvaldības Uzslavas rakstu un naudas balvas – pirmās vietas ieguvējs saņēma dāvanu karti 150 eiro vērtībā, otrā vieta – dāvanu karti 100 eiro vērtībā, trešā vieta – dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

Konkursa komisija darbojās šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, komisijas locekļi: Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Bauskas novada Būvvaldes darbinieks, Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieks, pagasta pārvaldes pārstāvis, ainavu dizainers, pieaicinātais kaimiņu novada speciālists.

Inga Pinne

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 65795190, mob.t.29176675

inga.pinne@bauska.lv