info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Smiltenes novadā uzsākta multifunkcionālā Trases ceļa izbūve

Lai sekmētu tālāku Smiltenes novada pašvaldības īpašuma “Sporta komplekss pie Tepera ezera” attīstību kā daudzfunkcionālu sporta un atpūtas objektu, piedāvājot iedzīvotājiem plašākas sporta un aktīvās atpūtas iespējas, š.g. martā uzsākta Trases ceļa (Launkalnes pagastā, Tepera ezera mežā) būvniecības pirmā kārta. 

Atbilstoši sagatavotajam būvprojektam paredzēts izbūvēt Trases ceļu ar kopējo garumu 3,15 km, kas tiks izbūvēts savienojot sporta un atpūtas kompleksu “Teperis” ar valsts autoceļu V244 (Smiltene-Mēri).  Projekta otrajā kārtā paredzēts uzklāt arī asfalta segumu 1 km garumā. 

Šobrīd uzsākti darbi pie būvniecības pirmās kārtas, kuras ietvaros notiek teritorijas sagatavošanas un zemes darbi, caurteku izbūve, ceļa konstruktīvo kārtu un minerālmateriālu maisījuma seguma izbūve ceļa daļai, kurā jānodrošina transportlīdzekļu satiksme, labiekārtojuma uzstādīšana.

Aicinām iedzīvotājus būvdarbu veikšanas zonu neizvēlēties kā pastaigas vietu, rūpēties par savu drošību un ievērot visas uzstādītās ceļa zīmes.

Pēc būvdarbu pirmās kārtas pabeigšanas, Trases ceļš ikdienā tiks nodots mulitfunkcionālai izmantošanai – velosipēdistu, skrējēju, soļotāju, nūjotāju nodarbībām, gājēju pastaigu vajadzībām pavasara-rudens periodā un slēpošanai ziemas periodā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta daudzveidīgāka aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūra Smiltenes novadā, kā arī nodrošināts sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” savienojums ar autoceļu V244 “Smiltene-Mēri- Lobērģi”.

Trases ceļa izbūve tiek veikta Smiltenes novada domes projekta “Tepera ezera Multifunkcionālas rekreatīvās zonas renovācija” ietvaros. Kopējās Trases ceļa būvniecības pirmās kārtas izmaksas ir 355 193,88 EUR, kas tiek finansēts no pašvaldības budžeta.

Būvdarbu veicējs SIA “Smiltenes ceļinieks”, projekta būvuzraudzību veiks IK “A.Rozītis”. Trases ceļa būvniecību pirmo kārtu plānots pabeigt 2019.gada rudenī. 

Informāciju sagatavoja,
Inga Kovala

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 29613117

www.smiltene.lv