info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Tipveida projekti

Smiltenes novada iedzīvotājiem bez maksas pieejami palīgēku būvniecības projekti

Smiltenes novada pašvaldības dome 2023. gada 26. jūlija sēdē apstiprināja Būvvaldes izstrādātos mazēku jeb palīgēku projektus. Sagatavoto dokumentāciju turpmāk varēs izmantot ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs.

Palīgēku tipveida projekti izstrādāti, lai novada iedzīvotājiem, kas vēlas savā īpašumā celt kādu mazēku, atvieglotu un paātrinātu būvniecības procesu. Kopumā Smiltenes novada Būvvalde brīvai piekļuvei sagatavojusi septiņus dažādus palīgēku projektus, dodot iespēju tos ērti pielāgot jebkurai atrašanās vietai, izvēloties sev piemērotāko. Piedāvāto ēku apbūves laukums, atbilstoši likumdošanai, nav lielāks par 25 m2.

Pašvaldības tīmekļvietnē, papildus sagatavotajiem ēku rasējumiem – stāvu plāniem, fasāžu risinājumiem – un vizualizācijām, atrodamas desmit dažādas krāsu pases, kur iespējams izvēlēties sev tīkamāko no piedāvātajiem variantiem.

Smiltenes novada būvvaldes arhitekte Zane Greisele par īstenoto projektu teic: “Šīs idejas autore ir Smiltenes novada būvvaldes vadītāja Liene Brolīte, pēc viņas sniegtā priekšlikuma ar lielāko prieku piekritu tā īstenošanai un mēs sākām idejas realizāciju. Projekta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem, atvieglojot dokumentācijas sakārtošanu un novēršot patvaļīgās būvniecības Smiltenes novada teritorijā. Protams, izstrādājot šāda veida tipveida projektus ar konkrētām krāsu pasēm, mēs savā veidā vēlamies panākt vienotas toņu gammas ārtelpā, kas vērsta uz publisko apbūvi, ievērojot Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteiktās dabiskās krāsu gammas. Tipveida ēku varianti tika izstrādāti, balstoties uz līdz šim iesniegtajiem mazēku projektiem un iedzīvotāju vēlmēm, kas attiecas uz telpu funkcionalitāti. Kas attiecas uz ēku konstruktīvajiem risinājumiem, katrs iedzīvotājs, kurš ir izvēlējies kādu no projekta variantiem, tos var pielīdzināt savām vajadzībām, savam atvēlētajam budžetam vai sev pieejamajiem materiāliem. Es uzskatu, ka mēs – būvvalde, esam ļoti pretimnākoši un, ja kādam iedzīvotājam ir nepieciešama palīdzība ar projekta detaļu pielāgošanu savām vajadzībām vai dokumentācijas iesniegšanu būvniecības informācijas sistēmā, mēs ar lielāko prieku esam atvērti un gatavi palīdzēt ikvienam.”

Iedzīvotāji, kuri vēlēsies savā īpašumā īstenot kādu no ēku projektiem, pirms būvniecības uzsākšanas aicināti izmantot Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē atrodamo brīvpiekļuves tipveida būvniecības ieceres dokumentāciju, kuru kopā ar grafisku informāciju par būves novietojumu zemesgabalā jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/) Smiltenes novada Būvvaldei. Dokumentus iespējams iesniegt arī klātienē, Dārza iela 11, Smiltenē, kur Būvvaldes darbinieki palīdzēs noformēt un iesniegt projekta dokumentāciju sistēmā.

Visi tipveida palīgēku būvprojekti atrodami Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā “Attīstība”/“Būvvalde”.

Informācijai: tipveida projekti izstrādāti pamatojoties uz Būvniecības likuma 12. panta 31. daļas pirmo apakšpunktu, kas nosaka, ka būvvaldes kompetencē ir pārbaudīt arhitektoniskās kvalitātes principu, ciktāl tas attiecas uz būves iekļaušanos ainavā un pilsētvidē. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.20. apakšpunkts noteic, ka mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

Smiltenes novada Būvvalde
Komunikācijas nodaļa