info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas ēka ieguvusi 2. vietu konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023” nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2023”

21. septembrī Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas ēka godam izcīnīja 2. vietu konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2023”. Šis apbalvojums kalpo kā papildu gandarījums par paveikto, jo, noslēdzoties ēkas energoefektivitātes projektam, tika novērsta viena no būtiskākajām problēmām – nepietiekama telpu nodrošināšana ar siltumu.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” norisinās jau 13. reizi un to organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju un Latvijas Būvinženieru savienību. Tā mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Šogad konkurss tika izsludināts aprīlī un pieteikumus dalībai varēja iesniegt līdz 16. jūnijam. Konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023” piecās nominācijās kopumā tika saņemti 23 ēku pieteikumi no visas Latvijas – 13 atjaunotās daudzdzīvokļu ēkas, 4 publiskās ēkas, 3 jaunbūves, 2 vienģimenes ēkas un 1 industriālā ēka. Nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2023” tika pieteikta arī nupat pārbūvētā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas ēka Preiļos, Aglonas ielā 24, kas nodota ekspluatācijā 2022. gada 9. septembrī.

Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas, 21. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpā “Šķūnis” Rīgā, Kandavas ielā 2 notika noslēguma pasākums, kurā paziņoja uzvarētājus – Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas ēka izpelnījās godpilno otro vietu savā nominācijā, piekāpjoties vien Ogres bibliotēkas iespaidīgajam projektam. Ieguldīto darbu un veiksmīgi realizēto, tehniski sarežģīto projektu uzslavēja arī Ekonomikas ministrijas pārstāve, pasniedzot Ekonomikas ministrijas simpātijas balvu un veltot atzinīgus vārdus par projekta realizāciju.

Jau iepriekš informējām, ka Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana tika uzsākta 2021. gada 3. jūnijā un projekta iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgts būvdarbu līgums ar būvuzņēmēju SIA “Latgalija”, būvuzraudzības līgums ar SIA “Marčuks” un autoruzraudzības līgumi ar SIA “HVAC Design”, SIA “Energokons“, SIA “Ceturtais stils“. Projekta gaitā tika īstenoti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – ēkas ārsienu un jumta pārseguma siltināšana; daļēja grīdas siltināšana un cokola siltināšana; apkures sistēmas atjaunošana; ventilācijas sistēmas izveidošana; saules bateriju uzstādīšana; zemes siltumsūkņa uzstādīšana.

Viena no būtiskākajām problēmām, kas pamudināja, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, uzsākt ēkas energoefektivitātes projektu, bija nepietiekama telpu nodrošināšana ar siltumu. Ēkas siltumenerģijas sadalījums bija nevienmērīgs, proti, dažās telpās apkures sezonā 3. stāvā bija tikai +10 grādu temperatūra, kas nav pieļaujama bērnu un jauniešu sporta nodarbību nodrošināšanai.

2022. gada 24. septembrī, aptuveni gadu pēc būvdarbu sākuma, ar domes priekšsēdētāja Ā. Vucāna, būvuzņēmēja firmas vadītāja M. Bartaševiča un skolas direktora E. Vaivoda uzrunām un lentas griešanu, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas kolektīvs un tā audzēkņi tika sveikti ar projekta noslēgumu, kas attiecīgi ļāva jauno sezonu uzsākt renovētās, energoefektīvās telpās.

“Komandā ir spēks“ – sen zināma, bet tik precīzi formulēta frāze, kas raksturo paveikto un ieguldīto Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā. Lai patiesi panāktu ievērojamu ietekmi ir nepieciešama cilvēku komanda, kas sadarbojas, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Mums tas nebūtu izdevies bez Preiļu novada BJSS direktora Edgara Vaivoda, Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītājas Imeldas Vutnānes-Kojānes, būvinženiera Normunda Dudeniča, vadītāja vietnieka inženiertehniskos jautājumos Andreja Anina un, protams, pašvaldības juristiem, iepirkumu speciālistiem, finansistiem un grāmatvežiem.