info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Smiltenes novadā būtiski palielināts finansējums infrastruktūras attīstībai

Trešdien, 31.janvārī, Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts līdz šim lielākais pašvaldības budžets, kur vairāk nekā 10 miljoni eiro ir plānoti dažādu projektu realizācijai. Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta plānotie izdevumiem sastāda 25 643 547 eiro, kuru finansēšana plānota no pašvaldības ieņēmumiem, kas sastāda 18 749 623 eiro,  naudas līdzekļu atlikuma  un  aizņēmumiem  projektu īstenošanai, kas sastāda 6 893 924 eiro.

Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības  2018. gada budžets nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu darbību, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes novada teritorijā. Šogad kopumā plānots turpināt, uzsākt vai sagatavot 47 projektus.

Sagatavotajā pašvaldības budžeta projektā plānots palielināt pašvaldību kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu šo investīciju projektu realizāciju. Pašvaldības procentuālais saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām pieaugs no 3,88 % 2017.gadā uz 5.12 % 2018.gadā. Plānotie investīciju projekti (ielu un ceļu pārbūves, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, degradēto teritoriju revitalizācijas, sporta ēkas būvniecības darbu pabeigšana, vides un parku labiekārtošana, mācību vides uzlabošana, u.c.) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

 


Informāciju sadarbībā ar Finanšu nodaļu sagatavoja:
Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv
Mob.tel. + 371 28334474

www.smiltene.lv

http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/

https://twitter.com/SmiltenesNovads