info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Zilvers stacijas laukums

Siguldas novadam pirmā vieta centralizēto eksāmenu novērtējuma topā 2022./2023. mācību gadā

Siguldas novadā aug un izglītojas vieda jaunā paaudze, kas apzinīgi un mērķtiecīgi veido savu nākotni! 2022./2023. gada centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti tam ir apliecinājums – saskaņā ar Valsts izglītības un satura centra apkopotās statistikas datiem aizvadītajā mācību gadā starp 43 Latvijas pašvaldībām Siguldas novadā ir augstākais centralizēto eksāmenu novērtējuma līmenis – 63,2% (valstī vidēji – 51,1%). Siguldas novadam 1. vieta pašvaldību top trijniekā arī pēc vidējā STEM (eksakto zinātņu mācību priekšmeti) CE vērtējuma – 51,3% (valstī vidēji – 41%).

Būtiski, ka statistikas datu apkopojumā saskaņā ar izglītības standartu iekļauti gan 11. klašu skolēnu, kuri aizvadītā mācību gada noslēgumā izvēlējās kārtot kādu no optimālā līmeņa CE (piemēram, latviešu, angļu valodas vai matemātikas priekšmetos), gan 12. klašu absolventu vērtējumi.

“Ikviens sasniegums ir kopdarbs, aiz kura stāv skolas vadības komanda, pedagogi, vecāki un paši skolēni. Šie rezultāti ir liels gandarījums un novērtējums visiem novada izglītības nozarē strādājošiem. Siguldas novada pašvaldība turpinās attīstīt izglītības jomu novadā, mērķtiecīgi un pārdomāti ieguldot finansējumu izglītības infrastruktūrā, mūsdienīgu un jaunākajām tendencēm atbilstošu materiāltehnisko resursu nodrošināšanā, kā arī mācībspēku un audzēkņu izaugsmes veicināšanā,” stāsta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Kristaps Zaļais.

Siguldas novada 11. un 12. klašu skolēni ir pārliecinoši līderi top trijniekā gan pēc vidējā, gan augstākā (CE 90–100% vērtējumu proporcija) centralizēto eksāmenu vērtējuma. Vidējais CE vērtējums Siguldas novadā – 63,2%, augstākais – 7,8% (valstī vidēji – 3,9%). Otrajā vietā aiz Siguldas novada ierindojas Ķekavas novads ar vidējo CE vērtējumu 60,6% un augstāko vērtējumu – 6,3%, savukārt trešajā vietā pēc vidējā CE vērtējuma ir Varakļānu novads ar 58,0%, bet pēc augstākā CE vērtējuma top trijnieka trešo vietu ieņem Cēsu novads ar 5,1% vērtējumu.

Saskaņā ar Valsts izglītības un satura centra apkopotajiem statistikas datiem, Siguldas novada absolventi 2022./2023. mācību gadā sevi pierādījuši kā labākos arī STEM (dabas zinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmeti) centralizētajos eksāmenos. Apkopojot statistikas datus, tika ņemti vērā CE tādos mācību priekšmetos kā bioloģija, dizains un tehnoloģijas, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, programmēšana. Siguldas novadam 1. vieta top trijniekā pēc vidējā STEM CE vērtējuma – 51,3% (valstī vidēji – 41%), otrajā vietā Ādažu novads (49,1%), trešajā – Ķekavas novads (48,6%). Savukārt pēc augstākā CE vērtējuma Siguldas novads ieņem top trijnieka 2. vietu ar 3,7%. Pirmajā vietā Rīga (5%), trešajā vietā Cēsu novads (2,7%). Valstī vidējais vērtējums STEM CE – 41%, vidējais vērtējums CE 90–100% proporcijā – 2,8%.

Kopumā Siguldas novada pašvaldība izglītības nozarē 2023. gadā investē vairāk nekā 9,5 miljonus eiro. Pirms 2023./2024. mācību gada sākuma vairākās novada izglītības iestādēs veikti remontdarbi un labiekārtošanas darbi. Lai motivētu gan skolēnus, gan pedagogus augstiem sasniegumiem, Siguldas novada pašvaldības dome šajā gadā pieņēmusi vairākus būtiskus lēmumus: apstiprinātas ikmēneša stipendijas vidējās izglītības pakāpes audzēkņiem ar augstiem sasniegumiem, apstiprināta apbalvojumu kārtība ar naudas balvām par godalgotajām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, skatēs un konkuros. Lai nodefinētu izglītības nozares vietu un lomu Siguldas novada attīstībā, šobrīd notiek mērķtiecīgs darbs pie “Siguldas novada Izglītības attīstības stratēģijas 2023.–2028. gadam” izstrādes. Novērtējot izglītības nozares profesionāļus novadā, ik gadu rudenī tiek godināti izcilākie pedagogi pasākumā “Gada balva izglītībā”.

Papildu informācija:
www.sigulda.lv