info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Satiksmes ministrs Uldis Augulis vizītē apmeklē Smilteni

2016.gada 13.maijā Smilteni apmeklēja Satiksmes ministrs Uldis Augulis. Vizītes laikā ministrs aplūkoja Smiltenes tehnikumu, kur profesionālo izglītību apgūst topošie ceļu būves speciālisti. Ministrs tikās ar Smiltenes novada lielākajiem ceļu būves uzņēmumiem, kā arī ar Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem un Vidzemes reģiona pašvaldību vadītājiem.

Smiltenes novada pašvaldība interesējās par problemātiskajām “Latvijas Valsts ceļu” (LVC) teritorijām Smiltenes novadā – ceļu posmiem un tiltiem, kuri šobrīd atrodas sliktā stāvoklī un kuriem nepieciešams finansiāls ieguldījums to sakārtošanā.

Smiltenes novada ceļu būves uzņēmēji Satiksmes ministrijas pārstāvjiem un “Latvijas Valsts ceļu” valdes priekšsēdētājam Jānim Langem vaicāja par to, kāpēc ir aizkavēti iepirkumi ceļu būvdarbu nozarē, jo šobrīd ir izveidojusies absurda situācija, ka ceļu būves uzņēmumi aktīvākajā būvniecības sezonā ir palikuši bez pasūtījumiem. “Izmaiņas būvniecības likumā un iepirkuma likumā ir tās, kuras ir paildzinājušas iepirkumu izsludināšanu LVC, tāpēc darbus varēs sākt tikai rudens pusē”, skaidroja J.Lange.

Vidzemes reģiona pašvaldību vadītājus visvairāk interesēja lauku ceļu attīstība un iespējas piesaistīt finansējumu to atjaunošanai vai asfaltēšanai, kā arī finansējuma sadale asfaltēto ceļu seguma atjaunošanai. LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange norādīja, ka ceļu posmi, kas vistuvākajā laikā saņems finansējumu, tikuši vērtēti pēc satiksmes intensitātes un ceļa stāvokļa, nevis teritoriālā izvietojuma, tāpēc šobrīd ir situācija, ka Vidzemē, it īpaši, Smiltenes novadā, ceļu atjaunošanai netiek piešķirts finansējums, jo tie nav kritiskā stāvoklī.

Vizītes noslēgumā Vidzemes pašvaldību vadītāji, LVC un Satiksmes ministrijas pārstāvji vienojās, ka nepieciešams atkārtoti izvērtēt un iesniegt prioritāro ceļa posmu sarakstu, kuriem nepieciešami remonti, jo finansējums ir ierobežots un pašvaldību vēlmes ir plašākas par reālajām iespējām.