info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
projekts RADI 2016

Sākas “R.A.D.I. – Ogres novadam” apstiprināto projektu līgumu parakstīšana

Maija sākumā Ogres novada pašvaldībā tika parakstīti pirmie 9 līgumi par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu projektu konkursa “Radoši- Aktīvi- Darbīgi- Izglītojoši- Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam!”) ietvaros ar apstiprināto projektu iesniedzējiem.

Projektu konkurss “R.A.D.I.- Ogres novadam” norisinās jau otro reizi. Ogres novada pašvaldības domes sēdē 21.aprīlī domes deputāti apstiprināja 40 pieteiktos projektus. Vakar tika parakstīts līgums ar pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” struktūrvienības “Neptūns” veselības veicināšanas komandu par projekta “Nūjo vesels Ogres novadā!” īstenošanu, savukārt šodien Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane parakstīja 8 līgumus par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu projektu konkursa “R.A.D.I.- Ogres novadam” apstiprinātajiem projektiem:
  • Kārļa Hūna gleznu reprodukciju izgatavošana pastāvīgai ekspozīcijai Madlienā (1992 EUR);
  • Komponista Kārļa Kažociņa 130.jubilejas pasākums Madlienas pagastā (700 EUR);
  • Vingrošanas svētki “Esam veikli, esam ņipri, vingrosim un būsim stipri”Madlienā (305 EUR);
  • Skaņumājas aktivitāšu centra izveide daudzveidīgiem izglītības un kultūras pasākumiem Krapē (1000 EUR);
  • Kultūras pasākums “Atskaties, pirms ej tālāk uz Latvijas simtgadi!” Madlienas pagastā (1000 EUR);
  • Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem “Kopā jautrāk – 2016” Ogrē (1200 EUR);
  • Lekcijas un sporta spēlēm “Ģimenes vienotība” Meņģeles pagastā (949 EUR);
  • Semināru ciklam “Zināšanas un atbalsts – dzīves kvalitātes uzlabošanai”Ogrē (1713.03 EUR).
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis sveica projektu iesniedzējus ar projektu apstiprināšanu, kā arī vēlēja veiksmi un panākumus projektu īstenošanā.
Nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonda “O divi”” vārdā līgumu par finansējuma piešķiršanu 1992 EUR apmērā un izlietošanu projektam “Kārļa Hūna gleznu reprodukciju izgatavošanai pastāvīgai ekspozīcijai Madlienā” parakstīja pilnvarotā persona Madlienas pagasta kultūras nama vadītājs Viesturs Lazdiņš.
Šī gada 14.novembrī apritēs 185 gadi kopš gleznotāja Kārļa Hūna dzimšanas. K.Hūns dzimis Madlienā. Projekta ietvaros plānota K.Hūna reprodukciju sagatavošana un izstādes organizēšana Madlienas pagasta kultūras namā. Izstādes atklāšana plānota šī gada 12.novembrī.
Šogad 15.maijā savu 130 gadu jubileju svinēs komponists Kārlis Kažociņš. Dzimšanas dienas priekšvakarā, 14.maijā, norisināsies K.Kažociņa jubilejas pasākums. Projekta iesniedzēja ir K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola. Savukārt projekta mērķis ir Ogres novada iedzīvotājus iepazīstināt ar talantīgā komponista un novadnieka K.Kažociņa daiļradi.
Madlienas pagastā mazie pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Taurenītis audzēkņi projekta “Esam veikli, esam ņipri, vingrosim un būsim stipri” ietvaros piedalīsies daudzveidīgos vingrošanas svētkos. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš parakstīja līgumu ar Ogres novada pašvaldību par finansējuma 305 EUR apmērā piešķiršanu un izlietošanu. Vingrošanas svētkos iesaistīsies arī kaimiņu pagastu izglītības iestādes- Ķeipenes PII “Saulīte” un Taurupes pamatskola.
Biedrība “Skaņumāja” nodarbojas ar tautiskās mūzikas popularizēšanu, pētniecību un apmācību. Projektu konkursa “R.A.D.I.- Ogres novadam” ietvaros biedrībai tika piešķirts finansējums 1000 EUR apmērā dizaina projekta “Skaņumājas aktivitāšu centrs Krapē”  īstenošanai. Projekta mērķis ir multifunkcionālu telpu izveide instrumentu ekspozīcijai un daudzveidīgiem izglītības un kultūras pasākumiem, kā arī iepazīstināt iedzīvotājus ar tautiskajiem mūzikas instrumentiem.
Tuvojas Latvijas simtgade ar visdažādākajiem kultūras pasākumiem. Arī biedrība “Otrās Mājas” iesniegusi projektu konkursam projektu “Atskaties, pirms ej tālāk uz Latvijas simtgadi!”. Tā ietvaros plānota inovatīva kultūras pasākuma organizēšana, iesaistot esošos, bijušos, kā arī topošos biedrības biedrus. Projekta īstenošanas rezultātā plānots, ka taps arī gobelēns ar ģerboni, kas tiks dāvināts Madlienas pagastam.
Šogad norisināsies PII “Riekstiņš” veidotie sadziedāšanās svētki “Kopā jautrāk-2016”, kuros piedalīsies Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu vokālo ansambļu mazie dziedātāji. Šodien, 3.maijā, arī PII “Riekstiņš” vadītāja Vita Kravale parakstīja līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Sadziedāšanās svētki plānoti 2.novembrī.
Savukārt Meņģeles pagastā par godu Starptautiskajai ģimenes dienai tiks organizēts sporta pasākums divu dienu garumā, kura ietvaros plānotas izzinošas lekcijas par ģimenes vērtībām un veselīgu dzīvesveidu. Kopumā pasākumā piedalīsies 110 dalībnieki ne tikai no Meņģeles pagasta, bet arī citiem pagastiem- Taurupes un Mazozoliem.
Projektu konkursā “R.A.D.I.- Ogres novadam” apstiprināts arī biedrības “Vecāki kopā” projekts “Zināšanas un atbalsts – dzīves kvalitātes uzlabošanai”, kura ietvaros norisināsies semināru cikls par krīzes pārvarēšanu ģimenē, ergoterapiju un tās pielietošanu ikdienā, autismu un uzvedības traucējumiem un bērna attīstību un invaliditāti.