info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Saldus novadā veic skolu tīklu reorganizāciju

,
 1. oktobra domes sēdē deputāti lēma veikt Saldus novada izglītības iestāžu tīklu reorganizāciju, tām izglītības iestādēm, kurās uz š.g. 1. septembri skolēnu skaits bija mazāks par 50. Šāda situācija ir četrās novada skolas – Pampāļu sākumskolā (9 bērni), Jaunlutriņu sākumskolā (16 bērni), Rubas pamatskolā (31 bērns) un Remtes pamatskolā (29 bērni).
  Oktobra sākumā Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica tikās ar visu minēto skolu vecākiem un pedagogiem, lai runātu par skolu likteni un mācību procesa nodrošināšanu, kā arī informēja, ka domes sēdē tiks skatīts lēmums par Saldus novada izglītības iestāžu reorganizācijas procesu.

  Šīs dienas domes sēdē deputāti lēma reorganizēt:
  • Remtes pamatskolu, pievienojot to Brocēnu vidusskolai, nosakot vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietu Remtē.
  • Jaunlutriņu sākumskolu, sākumskolas posmu pievienojot Druvas vidusskolai un pirmsskolas posmu pievienojot Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcītis”.
  • Rubas pamatskolu, pievienojot to Ezeres pamatskolai.
  • Blīdenes pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzīte”, pievienojot to Blīdenes pamatskolai.
  • Likvidēja Pampāļu sākumskolu.
  • Brocēnu sporta skolu, pievienojot to Saldus sporta skolai. Lēma mainīt nosaukumu uz Saldus novada sporta skola.

  Optimizējot izglītības tīklu Saldus novadā, deputāti lēma dibināt jaunu Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādi “Punktiņi”, kurā apvieno četru pagastu bērnudārzu grupas – Pampāļu, Kursīšu, Ezeres un Rubas, nodrošinot katrā pagastā izglītības programmu īstenošanas vietu.

  Izmaiņas stāsies spēkā ar 2022. gada 1. septembri.