info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Pašvaldību zaudējumi

Reģionālo centru vadītāji: nodokļu reforma radīs ievērojamus zaudējumus pašvaldību budžetos

Biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” valde šodien iepazinās ar neatkarīgu ekspertu – Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta – sagatavotu ziņojumu par Finanšu ministrijas izstrādāto un valdības šodien pieņemto valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2020.gadam potenciālo ietekmi uz Latvijas pašvaldībām.

„Pētījums skaidri parāda, ka ir nepieciešamas ļoti nopietnas tālākās diskusijas par nodokļu reformas pamatnostādņu ieviešanas veidu. Nav nekādu šaubu, ka pašreizējais reformas modelis draud ar ievērojamu pašvaldību budžeta ieņēmumu samazinājumu. Tas novedīs pie sliktākiem vai dārgākiem izglītības, transporta, veselības aprūpes, sociālās palīdzības un citiem pašvaldību kompetencē esošiem pakalpojumiem. Iedzīvotāji no iecerētās reformas varbūt iegūs dažus eiro šodien, taču ilgtermiņā tos tāpat zaudēs caur dzīves kvalitātes krišanos savās pašvaldībās. Tādēļ RACA rūpīgi sekos nodokļu reformas ieviešanai un konkrētiem no tās izrietošiem normatīvo aktu projektiem, un aktīvi iesaistīsies diskusijās gan ar Finanšu ministriju un valdību, gan Saeimas komisijām”, uzsver RACA valdes priekšsēdētājs, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

RTU ekonomistu pētījums balstās uz vienas konkrētas pēc dažādiem parametriem vidējas Latvijas pašvaldības – Dobeles novada – ieņēmumu, kā arī citu būtisku novada sociāli ekonomisko rādītāju analīzi laikā no 2017. līdz 2010. gadam, ja tiktu precīzi ieviesti nodokļu politikas pamatnostādņu plānā paredzētie pasākumi. Galvenie secinājumi – pašvaldības ieņēmumi būtiski samazinātos, un radīto deficītu varētu segt tikai ar drastiskiem pasākumiem – ievērojamu kapitālieguldījumu samazinājumu un daudzu pašvaldības struktūru darbinieku atlaišanu.

Piemēram, nodokļu reformas plānā iecerētā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) pamatlikmes samazināšana no 23% līdz 20% novestu pie pašvaldības kopējo IIN ieņēmumu samazinājuma par 13%. Savukārt visu plānoto IIN izmaiņu efekts uz Dobeles pašvaldības IIN ieņēmumiem būtu to samazinājums no 11,5 miljoniem 2016. gadā līdz 8,8 miljoniem 2020. gadā jeb par aptuveni 24%.

Tāpat, piemēram, nodokļu reformas plānā paredzētais minimālās algas pieaugums no 380 līdz 430 latiem novestu pie bezdarba līmeņa pieauguma Dobeles novadā no 7,3% līdz 9,2%. Darbu kopumā zaudētu 234 cilvēki, tajā skaitā pašvaldības struktūrās 51.