info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālo centru apvienība: paredzētais minimālās algas lēciens ir pārāk straujš

Biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka Finanšu ministrijas iecerētais minimālā algas palielinājums līdz 430 eiro ir pārlieku straujš un var izraisīt pretējus efektus iecerētajai nevienlīdzības mazināšanai sabiedrībā.

„Finanšu ministrijas un valdības iecerētā nodokļu reforma, kas vērsta uz darbaspēka nodokļu sloga samazinājumu un nevienlīdzības mazināšanu sabiedrībā, kopumā ir atzinīgi vērtējama. Taču, kā Reģionālo attīstības centru apvienība jau iepriekš norādīja, reformas autori nav pietiekami rēķinājušies ar tās negatīvajām sekām uz pašvaldību budžetiem. Tik straujš minimālās algas pieaugums, kā to iecerējusi Finanšu ministrija, var izraisīt pretēju efektu iecerētajiem nodokļu reformas mērķiem. Un, proti, daudzas pašvaldības un to teritorijās strādājošie uzņēmumi var būt spiesti atlaist savus darbiniekus dēļ pārlieku liela finanšu sloga pieauguma. Vai nu mums jāiet uz slēptu budžeta deficītu, vai arī uz darbinieku atlaišanu”, uzskata V. Krauklis.

RACA iepriekš pasūtīja neatkarīgu ekspertu – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes ekonomistu pētījumu, lai analizētu nodokļu reformas ietekmi uz viena konkrēta, Latvijas mērogiem vidēja novada – Dobeles – budžetu. RTU ekonomistu pētījums rādīja, ka minimālās algas pieaugums no 380 līdz 430 latiem novestu pie bezdarba līmeņa pieauguma Dobeles novadā no 7,3% līdz 9,2%. Darbu kopumā zaudētu 234 cilvēki, tajā skaitā pašvaldības struktūrās 51”.

„Pētījums skaidri parāda, ka ir nepieciešamas ļoti nopietnas tālākās diskusijas par nodokļu reformas pamatnostādņu ieviešanas veidu. Nav nekādu šaubu, ka pašreizējais reformas modelis draud ar ievērojamu pašvaldību budžeta ieņēmumu samazinājumu. Tas novedīs pie sliktākiem vai dārgākiem izglītības, transporta, veselības aprūpes, sociālās palīdzības un citiem pašvaldību kompetencē esošiem pakalpojumiem. Iedzīvotāji no iecerētās reformas varbūt iegūs dažus eiro šodien, taču ilgtermiņā tos tāpat zaudēs caur dzīves kvalitātes krišanos savās pašvaldībās. Tādēļ RACA rūpīgi sekos nodokļu reformas ieviešanai un konkrētiem no tās izrietošiem normatīvo aktu projektiem, un aktīvi iesaistīsies diskusijās gan ar Finanšu ministriju un valdību, gan Saeimas komisijām”, iepriekš atzina RACA valdes priekšsēdētājs V. Krauklis.

 

Sīkāka informācija,

 

Rolands Pētersons, rolands.petersons75@gmail.com

 

mob. tālr.: +371 29157405