info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālie centri: jaunais spēļu laukumu regulējums liek domāt par biznesa interešu virzīšanu

Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valde 16. aprīlī tiekoties ar Ekonomikas ministrijas (EM) un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) atbildīgajām amatpersonām konstatēja, ka EM virzītais Ministru kabineta noteikumu projekts “Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem” (VSS-219) satur nesamērīgas birokrātiskas prasības pašvaldībām, liekot aizdomāties par iespējamu kādu tirgus dalībnieku interešu virzīšanu.

Noteikumu projekts cita starpā paredz, ka jebkuram jaunam publiskam spēļu laukumam ir jāveic t.s. pēcuzstādīšanas pārbaude, kas tiks nodota speciālu privātu licencētu kompāniju rokās. Tāpat šiem objektiem ir jāveic ikgadējās (veic speciālās kompānijas vai laukuma valdītājs), ceturkšņa un vēl biežākas jeb “regulāras” pārbaudes (veic valdītājs), to rezultātus attiecīgi dokumentējot.

RACA novadu mēri valdes sēdē atzina, ka pēcuzstādīšanas pārbaužu ieviešana un nodošana privātās rokās liek domāt, vai noteikumu projekts nav pielāgots īpašas tirgus nišas radīšanai kādām kompānijām, kas varētu būt ieinteresētas šajā biznesā. Šobrīd spēļu laukumu nodošana ekspluatācijā ir pašvaldību būvvalžu pienākums, ko tās apzinīgi veic, tāpat kā pārbaudes pat tajos rotaļlaukumos, kas formāli neatrodas uz pašvaldībām piederošas zemes. Saskaņā ar noteikumu projektu pašvaldībām nāktos palielināt budžeta izdevumus, maksājot par pārbaužu veikšanu privātām kompānijām.

Nav arī samērīgi, ka vienādas prasības tiek attiecinātas gan uz lieliem spēļu laukumiem ar sarežģītām iekārtām, gan standarta iekšpagalmu rotaļu stūrīšiem ar smilšu kasti, šūpolēm un vēl kādu drošu vingrošanas iekārtu. Daudzos gadījumos šo iekšpagalmu rotaļu iekārtu valdītājs pat nav sasniedzams, jo tās neatrodas uz pašvaldību zemes, bet apkārtējo māju iedzīvotāji nekādas apsaimniekošanas biedrības nav nodibinājuši. Jauno noteikumu stāšanās spēkā faktiski nozīmētu, ka pašvaldībām šos laukumus būtu jānojauc, jo nav atrodama institūcija, kas būtu atbildīga par regulārām pārbaudēm.

Kā uzsver RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, “mums nekādā gadījumā nav iebildumu par to, ka spēļu laukumu iekārtām tiek uzstādītas stingras drošības prasības. Bērnu drošība ir arī mūsu prioritāte. Jautājums ir – vai paredzētās pārbaudes neparedz lieku birokrātisko slogu un pašvaldību budžeta tēriņus, bez kuriem varētu iztikt. Tāpat netiek risināts jautājums par to laukumu uzraudzību, kuru vadītājs īsti nav definējums, bet kuri nekādā ziņā neapdraud bērnu drošību. Tādēļ RACA turpinās sekot noteikumu turpmākajai pieņemšanas gaitai MInistru kabinetā, nākot klajā ar saviem ierosinājumiem”.