info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Ilze Viņķele: nauda veselības aprūpei ir politiska izšķiršanās

Trešdien, 8. maijā, notika RACA biedru pārstāvju pirmā tikšanās ar veselības ministri Ilzi Viņķeli, kurā tika pārrunātas gan ministres piedāvātais jaunais veselības apdrošināšanas modelis, gan veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība samazināta kopējā budžeta apjoma kontekstā, gan daudzām pašvaldībām sāpīgais jautājums par jaunu higiēnas prasību ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, kas prasa ievērojamas investīcijas, jo īpaši telpu pārbūvei.

I Viņķele RACA biedriem skaidroja savu pieeju veselības aprūpes finansēšanai uzsverot, ka ieguldījumus Latvijas iedzīvotāju veselībā būt jāuztver kā investīcijas, nevis tēriņus. Tādēļ ir nepieciešama stingra ilgtermiņa politiskā izšķiršanās turpināt veselības aprūpei piešķirtā valsts finansējuma palielinājumu, neskatoties uz valdības apņemšanos atteikties no valsts budžeta deficīta.

Ministre uzsvēra, ka Latvijā iepriekšējā perioda plānotais uz obligāto veselības apdrošināšanu balstītais tā sauktais divu grozu veselības aprūpes finansēšanas modelis ir pasaules mērogā novecojis un nav pieņemams, jo atstāj bez veselības aprūpes pakalpojumiem ievērojamu sabiedrības daļu. Piedāvājums ir atlikt tā ieviešanai pieņemto normatīvo aktu spēkā stāšanos līdz 2021. gadam, kad līdz ar izmaiņām nodokļu maksāšanas sistēmā varētu sākt darboties jauns veselības aprūpes finansēšanas modelis.

Tā pamatā būs obligāts veselības apdrošināšanas maksājums no jebkuriem ienākumiem par darbu, bet salīdzinoši nelielā apjomā – 1% no sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas pie šī brīža minimālās algas ir 51 eiro gadā. Iedzīvotāji, kuri nestrādā kā darba ņēmēji pastāvīgā darba vietā, varēs paši iemaksāt šo summu gada sākumā. Savukārt, tie pacienti, kuri nebūs veikuši nekādas iemaksas, tāpat būs tiesīgi aizejot pie ārsta saņemt pakalpojumu, par ko vēlāk viņiem tiks nosūtīts rēķins par 51 eiro, neatkarīgi no šī pakalpojuma reālajām izmaksām.

Runājot par MK noteikumiem par jaunām higiēnas prasībām bērnudārziem un skolām, kam būtu jāstājas spēkā 2020. gada 1. septembrī, I. Viņķele uzsvēra, ka izprotot pašvaldību grūtības pārejas periods tiks pagarināts vēl par diviem gadiem. Viņa piekrita RACA pārstāvju viedoklim, ka līdz tam laikam ir iespējama kādu normu pārskatīšana, ja tām ir loģiskas alternatīvas.

Kā norādīja vairāku RACA pašvaldību pārstāvji, veselības aprūpes pieejamības kontekstā ļoti būtisks jautājums ir par feldšeru pakalpojumu nodrošināšanu laukos, jo ne visās teritorijās ir pieejamas ģimenes ārstu prakses. Šobrīd ir spēkā stingri noteikumi arī elementārāko veselības aprūpes pakalpojumu punktu izveidei, kas ietver speciālu aprīkojumu personām ar īpašām vajadzībām, un prasa no pašvaldībām ievērojamas investīcijas. Rezultātā daudzu lauku ciematu iedzīvotāji paliek vispār bez jebkāda uz vietas pieejama veselības aprūpes pakalpojuma.

I. Viņķele atzina, ka šīs prasības būtu iespējams daļēji pārskatīt, kā arī piekrita RACA biedru pārstāvju idejai izvērtēt iespēju šādas elementārāko veselibās pakalpojumu saņemšanas vietas nodēvēt par “konsultāciju centriem” vai tamlīdzīgi, kas ļautu apiet stingrās prasības. Ministre arī aicināja RACA biedrus individuāli vērsties pie viņas kādu lokāla rakstura problēmu risināšanai veselības aprūpes pieejamības jomā, tajā skaitā ar jautājumiem, kas skar pašvaldību slimnīcu darbu.