info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālie centri aicina lēmumu par mācību organizēšanu attālināti uzticēt pašvaldībām

Biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir nosūtījis vēstuli veselības ministrei Ilzei Viņķelei ar ierosinājumu noteikt pašvaldības kā atbildīgās par izvēli vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācības organizēt klātiene vai attālināti, kamēr epidemioloģiskā situācija to atļauj.

V. Krauklis vēstulē norāda, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” mācības sākot ar 7. klasi ir jāorganizē attālināti praktiski visās Latvijas skolās, kaut gan saslimstības rādītāji Latvijas teritorijā ir ļoti dažādi. RACA ieskatā būtu jānosaka individuālāka pieeja, vadoties no konkrētās epidemioloģiskās situācijas katrā pašvaldībā.

“Ierosinu turpmāk, izstrādājot nākamos priekšlikumus COVID-19 iespējamajai ierobežošanai attiecībā uz   izglītības iestādēm vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei, noteikt (kamēr vien to pieļauj epidemioloģiskā situācija), ka konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā attiecīgā pašvaldība ir tā, kas nosaka, vai apmācības norisinās attālināti vai klātienē, kā arī to, uz kurām klašu grupām attiecas šie ierobežojumi”, uzsver RACA valdes priekšsēdētājs.