info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA vienojas par sadarbību ar Baltkrievijas pašvaldībām

Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 21. novembrī parakstīja vienošanos ar Baltkrievijas Mogiļevas apgabala vietējo pašvaldību padomju deputātu asociācijas priekšsēdētāju Anatoliju Matuļinu par abu organizāciju sadarbību vietējās pārvaldes, ekonomisko, tirdzniecības, zinātnes, kultūras, izglītības, sporta, tūrisma un citu nozaru kontaktu un kopīgu projektu veicināšanā.

“Baltkrievija ir mūsu tiešais kaimiņš un, lai gan ir aizvien pastāv jautājumi, kuros mūsu viedokļi atšķiras, vairāk ir lietu kas mūs vieno”, uzsver RACA valdes priekšsēdētājs V Krauklis. “Informatīvajā telpā par abām pusēm bieži vien dominē sagrozīta informācija, tādēļ ir svarīgi tiešie kontakti, sava veida tautas diplomātija. Baltkrievijas pusei ir  patiesa interese par sadarbību ar Latviju kā vienu no divām ES robežvalstīm, un mēs daudzās jomās varam kalpot viņiem par nosacītu paraugu. Ir svarīgi saprast, ka sadarbība starp pašvaldībām ietilpst plašākā Latvijas un Baltkrievijas attiecību kontekstā, kas kļūst aizvien pozitīvāks”.

V. Krauklis arī norāda, ka noslēgtā vienošanās ir tikai pirmais solis jeb “jumta līgums” saskaņā ar kuru RACA apņemas veicināt tās biedru – 21 Latvijas novada pašvaldības – sadarbību ar konkrētām Baltkrievijas rajonu un pilsētu pašvaldībām atbilstoši šo pašvaldību kopīgajam sociāli ekonomiskajam profilam un interesēm. “Tas nozīmē, ka sadarbības līguma ietvaros vēlāk tiks nodibinātas draudzības un sadarbības attiecības jau starp konkrētām RACA un Mogiļevas apgabala pašvaldībām. Tās savukārt ir būtiskas starpvalstu uzņēmējdarbības projektu attīstībā, kas bieži vien ir atkarīgi no savstarpējas uzticēšanās, ko nodrošina pašvaldību iesaiste”, norāda V Krauklis.

“Kā nākamais solis ir būtiski konkrēti pārrobežu projekti, kurus mēs no savas pusēm esam gatavi visiem spēkiem veicināt, piesaistot arī citas Baltkrievijas pašvaldības, kas neietilpst mūsu asociācijā”, atzīst baltkrievu pašvaldību delegācijas vadītājs A. Matuļins. Viņš arī izteica gandarījumu par līdzšinējo konstruktīvo un abpusēji bagātinošo sadarbību ar RACA.

Mogiļevas apgabala pašvaldību deputātu asociācija pārstāv 24 Mogiļevas apgabala rajona pašvaldības – rajonu, pilsētu un visa apgabala – ar kurām RACA uzsāka sadarbību 2018. gadā. Savukārt RACA pārstāv 21 Latvijas pašvaldību, kas spēkā esošajā Nacionālajā attīstības plānā definētas kā reģionālās attīstības centri. Līdz šim jau ir notikušas vairākkārtējas abpusējas iepazīšanās vizītes, kas nu ir vainagojušās ar sadarbības līguma parakstīšanu.