info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA tikšanās ar Satiksmes ministrijas un Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi pārstāvjiem

Pēc Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības (RACA) iniciatīvas, š. g. 13. decembrī norisinājās tikšanās ar Satiksmes ministrijas un Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts ceļi pārstāvjiem, lai saņemtu izvērstas atbildes uz jautājumiem par ministrijas plāniem attiecībā uz ceļiem reģionos un situāciju satiksmes nozarē. Pašvaldību vadītāji norāda, ka daudzviet situācija ir kritiska.

Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis par ceļu nozarē valdošo situāciju: ir katastrofāls līdzekļu trūkums gan valsts, gan pašvaldību pusē. Meklējot risinājumu, kā pakāpeniski šo situāciju uzlabot, domas starp nozares pārstāvjiem un pašvaldībām sakrita  – attiecībā uz pašvaldību ceļu uzturēšanu būtu jāizstrādā koeficientu sistēma ikgadējam līdzekļu pieaugumam mērķdotācijai pašvaldībām.

Tāpat tika pārrunāta programmas izpilde, kas paredz līdz 2027. gadam no katras apdzīvotas vietas, kur atrodas pagasta pārvalde, nodrošināt iespēju nokļūt uz novada centru pa autoceļu ar melno segumu, kas ir labā stāvoklī. Lai arī šī apņemšanās nostiprināta informatīvajā ziņojumā “Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu”, kas apstiprināts valdībā, programmas izpilde kavējas. Tikšanās dalībnieki vienojās kopējiem spēkiem veicināt šīs aktivitātes finansējuma palielinājumu nākamajiem gadiem, saistot to ar izglītības iestāžu reformu, kur iespējams finansējums no citiem finanšu avotiem.

No vairāku pašvaldību vadītāju puses tika akcentēta tranzītielu problemātika, rosinot pakāpenisku valsts finansējuma daļas palielinājumu un diskutējot par iespēju daļu no tranzītielām pārņemt valsts pārziņā. Bez tam no pašvaldību puses tika norādīts uz vēl kādu kopēju novērojumu: vietvaru interesi pārņemt valsts vietējo ceļus savā pārziņā rosinātu to nodošana labā tehniskajā stāvoklī, proti, pirms ceļu nodošanas pašvaldību pārziņā, tos būtu jāsaremontē (nereti pārņemamie ceļi ir kritiskā tehniskā stāvoklī, savukārt pašvaldībām pieejamā finansējuma ietvaros paredzēta to uzturēšana, nevis remonts).

Vairums pašvaldību pārstāvju vērsa uzaicināto uzmanību uz kritisko valsts vietējo ceļu uzturēšanu ziemas periodā – neizbraucami ceļi un piesnigušas sabiedriskā transporta pieturas, turklāt daudzviet situācija reģionos pasliktinājusies tieši šajā gadā. Daļēji tas varētu būt saistīts ar valstī noteiktajām ceļu uzturēšanas klasēm, ko RACA lūdz pārskatīt, kā arī lemt par papildus resursu novirzīšanu šim mērķim. Turpinot par sabiedriskā transporta problemātiku,  pašvaldību pārstāvji rosināja nozares pārstāvjus atgriezties pie idejas par sabiedrisko transportu pēc pieprasījuma principa vai vietās, kur nav sabiedriskā transporta pārklājuma, bet tiek veikti skolēnu pārvadājumi, ļaut pārvadāt arī citus pasažierus, ne tikai izglītojamos.

Tāpat tika pārrunāti satiksmes drošības jautājumi, vienojoties, ka šajos jautājumos jāsadarbojas ciešāk, ņemot vērā atsevišķu pašvaldību piemērus, kur vietvaru norādes uz satiksmes drošības apdraudējumiem līdz šīm nav ņemtas vērā.

Noslēdzot tikšanos, tika panākta konceptuāla vienošanās ar Satiksmes ministriju par atbalstu pašvaldību iecerei vietvarām piederošās inženiertehniskās būves nereģistrēt zemesgrāmatā, kas radītu būtisku ietaupījumu un mazinātu birokrātisko slogu.

Kopumā tikšanās vērtējama kā abpusēji produktīva informācijas apmaiņa, kas turpināma nākotnē.

Noslēdzot tikšanos, tika panākta konceptuāla vienošanās ar Satiksmes ministriju par atbalstu pašvaldību iecerei vietvarām piederošās inženiertehniskās būves nereģistrēt zemesgrāmatā, kas radītu būtisku ietaupījumu un mazinātu birokrātisko slogu.   Kopumā tikšanās vērtējama kā abpusēji produktīva informācijas apmaiņa, kas turpināma nākotnē.