info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA: skolēnu skaita kritērijiem jāatbilst reģionu iespējām

RACA biedri otrdien, 25. jūnijā, tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kā arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Aldi Adamoviču, lai pārrunātu ar vispārējās izglītības reformu saistītus jautājumus. IZM Ministra biroja vadītājs Andis Geižans un IZM vecākā eksperte Modra Jansone iepazīstināja ar šobrīd Ministru
Kabineta apritē esošo MK noteikumu projektu Par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs. Paredzēts, ka šis noteikumu projekts stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī.

 Lielu RACA pārstāvju neapmierinātību izraisīja noteikumu projektā iekļautā norma, kas paredz Pierīgas un RACA pašvaldības iekļaut vienā grupā ar 22 skolēniem klasē kā minimālo zemāko robežu valsts finansējuma saņemšanai. Tāpat RACA biedri izteica neizpratni par 25 kilometru kā minimālā attāluma noteikšanu starp vidusskolām. Tika pieņemts lēmums  nosūtīt vēstuli ar attiecīgu viedokli Ministru kabinetam.

 Nav loģikas Pierīgu un RACA pašvaldības salikt kopā vienā grupā. RACA pašvaldības ir ļoti dažādas – ir piemēram, Sigulda, kas atbilst Pierīgai, un ir Krāslava, kas ir pilnīgi kaut kas cits. Viens kritērijs visām pašvaldībām ir neloģisks. Kopējais cipars minimālajam skolēnu skaitam (22) daudzām mūsu pašvaldībām ir nereāls” sarunā ar IZM pārstāvjiem uzsvēra RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 M. Jansone skaidroja, ka esot plānoto divi atsevišķi MK noteikumu projekti. Pirmais – par minimālo pieļaujamo izglītojamo skaitu valsts finansējuma saņemšanai, kas tiek izskatīts šobrīd. Otrais noteikumu projekts būs gatavs līdz 2019.gada 1. maijam – tajā būs runa par kvalitātes kritērijiem. Lai vērtētu valsts finansējuma turpmāku piešķiršanu, IZM vadīsies pēc abiem kritērijiem.

 A. Geižāns apgalvoja, ka “Reāli runa būs par izglītības kvalitāti – tie var būt kaut vai 6 – 8 bērni, ja kvalitāte ir laba. Neviens neko šobrīd vēl negrib atņemt. Cipars “22” ir vidējais vidusskolēnu skaits klasē valstī. Konceptuāli ideja ir – saglabāt skolas, kur ir laba kvalitāte, neatkarīgi no bērnu skaita. Viņš arī aicināja RACA sūtīt IZM savus priekšlikumus noteikumu projektam.

 Savukārt Saeimas Izglītības  komisijas priekšsēdētājs A. Adamovičs informēja, ka vispārējās izglītības reformai būtiskie Vispārējās Izglītības likuma grozījumi Saeimā nupat pieņemti 3. lasījumā, Izglītības likuma grozījumi izskatīti komisijas sēdē uz 2. lasījumu. Ir atlikta sešgadnieku pāreja uz pirmo klasi; arī kompetenču izglītības ieviešana ir atlikta par gadu – līdz 2020. gada 1. septembrim. Būtiska nianse – likumprojektā, kurā runa par minimālo skolēnu skaitu valsts finansējuma saņemšanai klasē/klašu grupā vārds “un” ir nomainīts uz “vai”. Tātad, šim skaitam būs jāatbilst vienam no diviem kritērijiem.