info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA priekšsēdētājs pārrunās iespēju RACA pilsētām piemērot ES integrēto teritoriju investīcijas

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 11. jūlijā piedalīsies Eiropas Komisijas organizētā konferencē “Reģionālā attīstība un kohēzija pēc 2020. gada”, kurā augsti Komisijas pārstāvji prezentēs priekšlikumus kohēzijas politikai jaunā ES daudzgadu budžeta ietvaros. No EK puses tajā piedalīsies Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta direktore Lena Andersone Penča, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāja Mjuriela Gvina, kā arī EK Latvijā pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka.

 RACA priekšsēdētājs pasākumā plāno apspriest jautājumu par potenciālo t.s. integrēto teritoriālo investīciju (ITI) programmas attiecināšanu arī uz Latvijas mērogā vidēja lieluma pilsētām, kā arī tām pieguļošajām teritorijām. Iepriekšējā periodā ITI priekšrocības baudīja tikai Latvijas lielās pilsētas.

 “Mēs ļoti ceram ka ITI programmā tiks ļauts piedalīties arī RACA pilsētām. Uz to varētu norādīt programmas paplašināšana no pilsētvides sakārtošanas uz lauku teritoriju vides uzlabošanu. Katrā ziņā – pieredze rāda, ka ES fondu piemērošanas jautājumos ir svarīgi personīgi klātienē uzrunāt Eiropas Komisijas pārstāvjus un izklāstīt savus argumentus”, atzīst V. Krauklis.

ITI galvenais princips līdz šim bija: Eiropas Reģionālajam attīstības fondam (ERAF) ir jāatbalsta pilsētu ilgtspējīga attīstība, īstenojot integrētas stratēģijas, kas ir paredzētas, lai pilsētu rajonos novērstu ekonomikas, vides, klimata, sociālās un demogrāfiskās problēmas.. ES dalībvalstīm ir jāizmanto gan Eiropas Sociālā fonda līdzekļi, gan ERAF finansējums, lai atbalstītu saskaņā ar integrētajām stratēģijām izstrādātos pasākumus attiecībā uz nodarbinātību, izglītību, sociālo iekļaušanu un institucionālajām spējām.