info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA: jaunais NAP paredz būtisku līdzekļu samazinājumu reģionu atbalstam

“Nacionālā attīstības plāna (NAP) projekts 2021. – 2027 gadam, lai gan teorētiski pareizi virzīts, reāli paredz ievērojamu līdzekļu samazinājumu reģionu attīstībai kritiski svarīgu programmu finansējumam. Tas nozīmē, ka pastāv liels turpmākas Latvijas reģionu depopulācijas un ekonomiskās atpalicības risks, apdraudot Latvijas kā tradicionāli reģionāli daudzveidīgas valsts pastāvēšanu. NAP veidotāji plānu diemžēl absolūti nav saskaņojuši ar administratīvi teritoriālās reformas it kā deklarēto mērķi – finansiāli pastāvīgu un spēcīgu uz Latvijas pilsētām – reģionālajiem attīstības centriem – balstītu novadu pašvaldību izveidi,”, uzskata biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Kā vakar tiekoties ar NAP izstrādes grupas vadītāju Pārresoru koordinācijas centra direktoru Pēteri Vilku atzina RACA pārstāvēto novadu vadītāji, NAP pielikums jeb t.s. indikatīvais investīciju plāns paredz ievērojamu finansējumu samazinājumu tādiem izšķirošiem ES fondu programmu virzieniem, kā piemēram, tagadējais SAM 3.1.1. (“Izaugsme un nodarbinātība”) un 5.6.2 (Teritoriju revitalizācija), kas šajā ES fondu plānošanas periodā kalpoja par nozīmīgākākajiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem reģionos. Ja šajā plānošanas periodā šīm izšķiroši svarīgajām programmām uzņēmējdarbības atbalstam reģionos bija atvēlēti 353 miljoni eiro, tad nākamajā periodā, atbilstoši NAP pielikumam, šim investīciju virzienam ir paredzēti tikai 180 miljoni eiro. Proti – ir gaidāms samazinājums uz pusi!

Nozīmīgs finanšu samazinājums sagaidāms arī tādos ES atbalsta virzienos kā ēku energoefektivitāte (no 55 uz 33 miljoniem eiro), reģionālā tūrisma veicināšana (no 41 uz 32 miljoniem eiro) u.c. Mājokļu pieejamības veicināšanai, kas ir izšķirošs faktors darbinieku piesaistei uzņēmējdarbībai reģionos, NAP ir paredzēts niecīgs investīciju apjoms – tikai 25 miljoni eiro. NAP neparedz līdzekļus pašvaldību sociālo centru attīstībai, proti, to pielāgošanai ģimenes vides apstākļiem, bet runā tikai par atbalstu valsts sociālās aprūpes centriem. Tāpat neadekvāts reālajai situācijai ir NAP investīciju plānā paredzētais apjoms vietējo un reģionālo ceļu uzlabošanai – tikai 300 miljoni eiro septiņos gados.