info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA biedru pārstāvji: tikšanās ar Juri Pūci bija konstruktīva un lietderīga

5. februārī notika pirmā RACA biedru pārstāvju tikšanās ar jauno vides un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci, kuras gaitā tika pārrunātas jaunās valdības administratīvi teritoriālās reformas ieceres, ES fondu apguve, topošais Nacionālās attīstības plāns un citi jautājumi.

J. Pūce uzsvēra, ka administratīvi teritoriālā reforma esot nozīmīga prioritāte viņa darba kārtībā. Reformas mērķis – publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem. Diemžēl iepriekšējās reformas kļūdas esot novedušas pie situācijas, ka daļa mazo pašvaldību nespēj pildīt savas funkcijas.

Ministrs informēja, ka likumprojekts par reformas pabeigšanu valdībā varētu tikt iesniegts līdz 28. februārim, bet Saeimā pieņemts līdz 1. jūnijam. Paralēli notiktu darbs pie kritērijiem jaunās novadu kartes izveidei. Diskusijas ar pašvaldībām par šo tēmu paredzētas no šī gada jūnija līdz septembrim. Jauna administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma iesniegšana valdībā paredzēta līdz šī gada 1. novembrim, bet Saeimā likums būtu jāpieņem līdz 2020. gada 1. jūnijam. Tas nozīmē, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanas jau notiktu jaunajās teritorijās.

Paralēli administratīvi teritoriālajai reformai J. Pūce plānojot sākt arī diskusiju par otrā līmeņa pašvaldībām, VARAM rūpīgi izvērtēšot visus “par” un “pret”, un valdība pieņems politisku lēmumu – kaut ko šajā jomā darīt vai nedarīt.

J. Pūce atzina, ka iespējamā reģionu pārvalde nav paredzēta no “augšas” caur valsts ieceltiem gubernatoriem vai prefektiem. Reģioni arī nebūtu augstākstāvošās attiecībās ar novadu pašvaldībām; katrs līmenis pildītu savas funkcijas. Ministrs atteicās tieši atbildēt uz RACA biedru jautājumu, kādu viņš redz jauno novadu karti, uzsverot, ka vispirms ir jāizraugās kritēriji, kādus izpildot teritorija varētu pretendēt uz novada statusu. Tomēr J. Pūce pauda pārliecību, ka “NAP liktais uzsvars uz reģionālajiem attīstības centriem ir pareizs”.

RACA biedri ministram norādīja, ka iepriekšējā administratīvi teritoriālā reforma savus mērķus nesasniedza arī tādēļ, ka valsts nepildīja savus solījumus – uzlabotus sabiedriskā transporta pakalpojumus, ceļu tīklu, valsts pārvaldes reformu u.t.t. Tādēļ uzsākot jauno administratīvo teritoriālo reformu ir jābūt pilnīgi skaidram, kā izskatīsies izglītības, veselības aprūpes reformas, kāds būs ceļu tīkls un valsts atbalsts reģionālajai attīstībai.

J. Pūce piekrita RACA jau iepriekš paustajai nostājai, ka jaunā NAP projekta uzmetums nav pieņemams, un NAP ir nepieciešams daudz skaidrāk kā vienu no mērķiem definēt reģionālo attīstību.

RACA biedru pārstāvji pēc tikšanās atzina, ka tā ir bijusi konstruktīva un lietderīga. Lai gan jaunā ministra nostāja ne visos jautājumos sakrīt ar RACA biedru pārliecību, “ļoti būtiski, ka viņam ir plašs redzējums uz lietām”, teica RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. J. Pūce solīja ar RACA uzturēt ciešu kontaktu, un tās pārstāvjus iekļaut VARAM ministrijas paspārnē iecerētajā pašvaldību konsultatīvajā padomē.