info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA atklātā valdes sēde

Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) atklātajā valdes sēdē 10.decembrī ir uzaicināti piedalīties Latvijas Telekomunikāciju asociācijas izpilddirektors Jānis Lelis un pārstāvji no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra.

Darba kārtība:

Darba kārtība:

  1. Optiskais tīkls lauku reģionos. Piedalās Latvijas Telekomunikāciju asociācijas izpilddirektors Jānis Lelis, pārstāvji no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra.
  2. Biznesa inkubatori reģionālajos attīstības centros.
  3. Situācija 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
  4. Dažādi jautājumi.

 

Atklātā valdes sēde norisināsies 2015. gada 10. decembrī, uzreiz pēc biedru tikšanās ar LR prezidentu R.Vējoni, ap plkst. 11,00, RACA telpās Grēcinieku ielā 1, Rīgā (kods 21)