info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
optisko tīklu uzraudzība

Dalība Optiskā tīkla uzraudzības komitejā Satiksmes ministrijā

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” piedalīsies Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības komitejas sanāksmē 2015.gada 9.novembrī.

Darba kārtība:

1) VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informācija par valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 (2011/N) “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (platjoslas projekts) 1.kārtas īstenošanas rezultātiem;

2) VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informācija par  platjoslas infrastruktūras piekļuves tarifu aprēķināšanas metodiku un tarifiem, lai izpildītu Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 70.2. apakšpunkta prasību, kas nosaka, ka Satiksmes ministrija  apstiprina un vismaz reizi gadā pārskata piekļuves tarifu projekta īstenošanas rezultātā izveidotajai infrastruktūrai un tā aprēķināšanas metodiku. Ievērojot to, ka šī gada augustā ir noslēgusies optiskā tīkla būvniecība platjoslas projekta 1.kārtas ietvaros, priekšlikums saglabāt platjoslas infrastruktūras piekļuves tarifu esošajā līmenī.