info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA ar VARAM pārrunā nākotnes ieceres pašvaldību jomā

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” 13. augustā Kuldīgā īpašā seminārā tikās ar vides un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci un ministrijas vadību, lai padziļināti pārrunātu virkni jautājumu, kas attiecas uz Latvijas pašvaldību nākotni pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanas, jauno Pašvaldību likuma projektu, kā arī pašvaldību investīciju iespējām jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2021. – 2027. gadam. Apspriesto tēmu lokā bija gan pašvaldību funkciju sadalījums pēc reģionu pašvaldību izveides, gan uz pašvaldībām attiecināmās ES fondu programmas jaunajā plānošanas periodā, gan ar ATR saistītā autoceļu programma, gan jautājumi, kas attiecas vēl uz šī perioda atlikušā ES finansējuma sadali.

“Man ir gandarījums, ka mums ar ministriju izdevās visnotaļ pozitīva domu apmaiņa par daudzām tēmām, kas šobrīd vēl ir risināšanas sākuma fāzē. Ļoti būtiska ir mūsu starpā panāktā vienošanās par ciešu RACA iesaisti jauno ES fondu programmu kritēriju izveidē, kā arī sadarbību, lai panāktu pašvaldību aizņemšanās iespēju Valsts kasē paplašināšanu. Ministrija solīja ņemt vērā mūsu noraidošo nostāju par jaunajā Pašvaldību likuma projektā iekļauto normu, kas turpmāk liegtu pašvaldībām pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu”, pēc semināra atzina RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Informāciju sagatavoja Rolands Pētersons, biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” padomnieks