info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE projektiem

Project Info

Project Description

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka ar Fonda administrācijas 2015.gada 2.jūnija rīkojumuNr.1-02/12 ir apstiprināta „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017” kārtība ar grozījumiem.

Fonda administrācija izsludina nacionālā finansējuma saņemšanas konkursu projektiem, kas 2015. gadā piedalās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmā LIFE šādās apakšprogrammās:

  • LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;
  • LIFE vide un resursefektivitāte;
  • LIFE pārvaldība un informācija;
  • LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;
  • LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;
  • LIFE klimata pārvaldība un informācija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 29.jūnijs – 2015. gada 3.jūlijs.