info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas

Project Info

Project Description

Eiropas Komisija katru gadu organizē Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvu, lai apzinātu un novērtētu visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izceltu labāko uzņēmējdarbības politiku un praksi, veidotu izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudinātu un iedvesmotu potenciālos uzņēmējus.

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015”.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/ jaunumi/16483/.