info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Preiļu novads cīnīsies pret priekšlaicīgu skolas gaitu pārtraukšanu

25. maija Preiļu domes sēdē deputāti izskatīja Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska sniegto informāciju un nolēma piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Izglītības pārvaldei tika uzdots veikt visas nepieciešamās darbības iepriekš minētā projekta sekmīgas realizācijas sagatavošanai.

Projekta mērķi ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Projektā, kuru plānots īstenot sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm, ir paredzēts sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

Projekta īstenošana būs vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.

 

Ilona Vilcāne,

Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore