info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Preiļos uzņēmēji tiek aicināti līdzdarboties Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa būvprojekta izstrādē

7. jūlijā Preiļu novada domes pārstāvji tikās ar projektēšanas pakalpojuma sniedzēju SIA “REM PRO” un novada uzņēmējiem, lai pārrunātu Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa projektēšanas virzību, saskaņā ar 2016. gada 3. maijā noslēgto līgumu starp Preiļu novada domi un SIA “REM PRO” par būvprojekta “Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā 46, Preiļos” izstrādi.

Saskaņā ar būvprojekta izstrādes tehnisko specifikāciju paredzēts, ka ēkā Liepājas ielā 46, Preiļos atradīsies peldbaseins, bērnu baseins, SPA, trenažieru zāle, kafejnīca, viesnīca, ēdināšanas bloks, publiskā pirts, veļas mazgātava, fizioterapijas kabinets, cita veida ar veselības uzlabošanu un rekreāciju saistīti pakalpojumi.

Interesi par projektu izrādīja arī klātesošie uzņēmēji – gan par trenažieru zāles izmēriem, gan iespēju projektā paredzēt telpas tējnīcai, gan arī plānoto fasādes risinājumu. Klātesošie arī diskutēja par sāls istabas nepieciešamību, mikroklimata nodrošināšanu baseina telpās, vietu skaitu viesnīcā. Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda atgādināja, ka pašvaldība paredz izremontēt telpas un pēc tam tās piedāvāt uzņēmējiem, tāpēc ir svarīga uzņēmēju līdzdalība jau šobrīd – būvprojekta tapšanas gaitā. Objekta pārbūves darbu veikšanai plānots piesaistīt SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” finansējumu.

Pašvaldība aicina uzņēmējus izrādīt interesi par savas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām Preiļos pārbūvētajā Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksā, vēršoties Preiļu novada domes Attīstības daļā pa tālruni 65322766 vai rakstot Attīstības daļas vadītājam Zigmāram Ertam – zigmars.erts@preili.lv.

 

Ilona Vilcāne,

Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore