info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Cēsu novads

Cēsu novads

 • Novada teritorija – 171.73 km2
 • Cēsu pilsēta – 19.28 km2
 • Vaives pagasts – 152.45 km

Cēsu novadā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts.

No tālākā Vaives pagasta gala līdz Cēsu pilsētai (administratīvajam centram) ir 25 km.

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem: meža zeme – 50%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 34%. Vaives pagastā meža zeme aizņem – 56%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 34%

 • Iedzīvotāju skaits novadā uz 01.07.2013. – 18 554
  Cēsu pilsēta – 17 005 (91%)
  Vaives pagastā – 1 549 (9%)
 • Iedzīvotāju blīvums – 116 iedzīvotāji uz vienu km2Pilsonība:
 • Latvijas pilsoņi 94%
 • Latvijas nepilsoņi 5%
 • Pārējie 1%Nacionālais sastāvs novadā:
 • Latvieši  85%
 • Krievi 10%
 • Baltkrievi 1%
 • Citi 4%

Cēsu novada pašvaldība www.cesis.lv