info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Balvu novads

Balvu novads

Balvu novads ir unikāla teritorija Latvijas ziemeļaustrumos ar atšķirīgu dialektu, tradīcijām un vēsturisko mantojumu.

Novadu veido Balvu pilsēta un 10 pagasti –

  1. Balvu,
  2. Kubulu,
  3. Vīksnas,
  4. Bērzkalnes,
  5. Lazdulejas,
  6. Briežuciema,
  7. Vectilžas,
  8. Tilžas,
  9. Bērzpils un
  10. Krišjāņu pagasts.

Balvu novada platība ir 1044,5 km2.

Iedzīvotāju skaits 2014.  gada 1. janvārī – 14606, blīvums – 14 cilv./km2.

Attālums no Balvu novada administratīvā centra – Balviem, līdz Latvijas Republikas galvaspilsētai Rīgai ir 220 km, līdz otrajai lielākajai pilsētai Igaunijā Tartu – 200 km, līdz Krievijas robežpunktam „Vientuļi” – 36 km.

Balvu novads robežojas ar Viļakas, Baltinavas, Alūksnes, Gulbenes, Rugāju, Rēzeknes, Lubānas, Kārsavas un Madonas novadiem. Balvi ir neliela pilsēta Ziemeļlatgalē, kura ir izvietojusies abpus Balvu un Pērkoņa ezeram Bolupes upes ielokā.

Pilsēta ir Balvu novada administratī vais centrs, kurā dzīvo 7588 cilvēki.

Balvu novada pašvaldība www.balvi.lv


Viļakas pilsēta nosvinējusi 730 gadu jubileju

Ar jaunu vides objektu atklāšanu, orientēšanās spēli “Marienhauzenai 730”, lauku labumu tirdziņu,meistardarbnīcām, atrakcijām bērniem, vizināšanos ar zirgiem, monētu kalšanu, teātra…

Read More

Jauniešu gada balva

Izsludināts konkurss Balvu novada jauniešiem – “Jauniešu gada balva 2016”

Konkursa “Jauniešu gada balva 2016” mērķis ir veicināt Balvu novada jauniešu izaugsmi un novērtēt viņu sasniegumus. Konkursa norise un pieteikšana…

Read More

ledusskapji

Notiks nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija “Sper EKOsoli!”

Visu augusta mēnesi notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “Sper EKOsoli!”, kuras laikā 20 EKO laukumos iespējams bez maksas nodot…

Read More