info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Balvu novads

Balvu novads

Balvu novads ir unikāla teritorija Latvijas ziemeļaustrumos ar atšķirīgu dialektu, tradīcijām un vēsturisko mantojumu.

Novadu veido Balvu pilsēta un 10 pagasti –

  1. Balvu,
  2. Kubulu,
  3. Vīksnas,
  4. Bērzkalnes,
  5. Lazdulejas,
  6. Briežuciema,
  7. Vectilžas,
  8. Tilžas,
  9. Bērzpils un
  10. Krišjāņu pagasts.

Balvu novada platība ir 1044,5 km2.

Iedzīvotāju skaits 2014.  gada 1. janvārī – 14606, blīvums – 14 cilv./km2.

Attālums no Balvu novada administratīvā centra – Balviem, līdz Latvijas Republikas galvaspilsētai Rīgai ir 220 km, līdz otrajai lielākajai pilsētai Igaunijā Tartu – 200 km, līdz Krievijas robežpunktam „Vientuļi” – 36 km.

Balvu novads robežojas ar Viļakas, Baltinavas, Alūksnes, Gulbenes, Rugāju, Rēzeknes, Lubānas, Kārsavas un Madonas novadiem. Balvi ir neliela pilsēta Ziemeļlatgalē, kura ir izvietojusies abpus Balvu un Pērkoņa ezeram Bolupes upes ielokā.

Pilsēta ir Balvu novada administratī vais centrs, kurā dzīvo 7588 cilvēki.

Balvu novada pašvaldība www.balvi.lv