info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pieredzes apmaiņā Alūksni apmeklē Igaunijas Finanšu ministrijas pārstāvji

24. oktobrī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā darba vizītē Alūksni apmeklēja Igaunijas Republikas Finanšu ministrijas un Igaunijas investīciju aģentūras pārstāvji, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem par pašvaldību iespējām ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionos.

VARAM pārstāvji atklāja, ka Alūksnes novada pašvaldība kā labās prakses piemērs izraudzīta, jo ir viena no pirmajām pašvaldībām, kura jau spējusi veiksmīgi realizēt specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektus un 5.6.2. programmas  “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus. Veiksmīgas sadarbības starp ministriju, pašvaldību un uzņēmējiem rezultātā tiek palielinātas privātās investīcijas un radītas jaunas darba vietas Alūksnes novadā.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji iepazīstināja viesus ar projektu “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta”, kura ietvaros Alūksnē pārbūvētas Ganību un Rūpniecības ielas, kā arī izbūvēta industriālā ēka, kurā šobrīd darbojas un attīstās uzņēmums SIA “LINDEN”. Viesi apmeklēja uzņēmumu klātienē un tikās ar tā pārstāvi Kalvi Zariņu, kurš tos iepazīstināja ar uzņēmuma darbību un nākotnes plāniem.

Latvijas un Igaunijas ministriju pārstāvji apmeklēja arī Pilssalā uzbūvēto Multifunkcionālo servisa ēku, kura tapusi, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros.

 

Sagatavoja: Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

Tālruņi: 64381503; 26456644

druvis.mucenieks@aluksne.lv

www.aluksne.lv