info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgā notiks vērienīga ielu rekonstrukcija

11. oktobrī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols parakstīja līgumu vairāku nozīmīgu Kuldīgas ielu posmu pārbūvi. Būvdarbus veiks Leona Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim.

Apjomīgā projekta kopējās plānotās izmaksas ir gandrīz 4,5 miljoni eiro, ieskaitot PVN. 75% no projektam nepieciešamajiem līdzekļiem jeb 3,2 miljonus eiro nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), no valsts budžeta atvēlēti 326 tūkstoši eiro, bet pašvaldība ielu tīkla uzlabošanā ieguldīs gandrīz 850 tūkstošus eiro.

“Esam gandarīti, ka beidzot varēsim sākt Jelgavas ielas un ar to saistīto ielu posmu pārbūvi, ko kuldīdznieki jau sen gaida. Vairākus gadus bijām situācijas ķīlnieki, jo būvnieki strīdējās par iepirkumu. Sūdzības ir noraidītas un esam saņēmuši zaļo gaismu no Iepirkumu uzrudzības biroja, kas ļauj slēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo būvfirmu. Novēlu būvniekiem ražīgu darbu un aicinu kuldīdzniekus būt saprotošiem, jo ielu pārbūve vienmēr nozīmē arī atsevišķu posmu slēgšanu. Taču tās ir pārejošas neērtības, ko atsvērs sakārtotā pilsētvide,” pauž Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Plānots, ka būvdarbi norisināsies 15 mēnešus, neskaitot iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus. Būvdarbus SIA “Saldus ceļinieks” veiks pēc SIA “Belss” izstrādāta būvprojekta, būvuzraudzību nodrošinās SIA “ FIRMA L4”.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros noslēgto līgumu “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/018.

Projekta mērķis ir Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vides ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai. Īstenojot projektu, tiks uzlabota satiksmes un ūdenssaimniecības infrastruktūra, veicinot teritorijas pieejamību un apkalpi.

Projekta īstenošanas gaitā saistībā ar konkrēto ielu posmu slēgšanu autotransporta satiksmei tiks izstrādātas apbraukšanas shēmas. Informāciju par satiksmes slēgšanu un apbraukšanas maršrutiem publicēs mājaslapā www.kuldiga.lv .

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 633 21900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv