info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pašvaldība neatbalsta Alūksnes slimnīcas pārprofilēšanu par pirmā līmeņa slimnīcu

12. jūlijā Veselības ministrijas mājaslapā publicēts tās konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kurā SIA “Alūksnes slimnīca” iedalīta pirmajā pakalpojumu līmenī. Ziņojuma trešajā nodaļā norādītas reformas ietvaros veicamās rīcības un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju modelis, kā arī skaidroti pakalpojumi, kādus sniegs stacionāro pakalpojumu sniedzēji atbilstoši to noteiktajiem līmeņiem.

Pirmā līmeņa slimnīcās, kāda plānota Alūksnes slimnīca, tiks nodrošināti pamata profili, terapija un hronisku pacientu aprūpe. Ziņojumā teikts, ka šajā līmenī būs nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība 24 stundas diennaktī, bet uzsvērts, ka tikai gadījumos, kad nav apdraudēta pacienta dzīvība. Saskaņā ar dokumentu neatliekamās medicīniskās palīdzības sasniedzamība ir plānota līdz 60 minūtēm.

Ziņojumā norādīts, ka pirmā līmeņa slimnīca tiks iekļauta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) hospitalizācijas plānā, tajās būs iespējama pacientu observācija un stāvokļa stabilizācija līdz 4 stundām, lai izlemtu par pacienta tālāku hospitalizāciju vai ambulatoru ārstēšanu.

Gadījumos, ja pacientam nepieciešama neatliekamās medicīniskās palīdzība stacionārā 24 stundas, tad NMPD pacientu hospitalizēs tuvākajā augstāka līmeņa slimnīcā ar atbilstošiem profiliem stacionārās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai.

No ziņojuma izriet, ka Veselības ministrija iecerējusi Alūksnes slimnīcu pārveidot no otrā līmeņa slimnīcas, kāda tā bijusi līdz šim, uz pirmā līmeņa slimnīcu, tādējādi samazinot pakalpojumu pieejamību Alūksnes slimnīcā. Alūksnes novada pašvaldība neatbalsta šādu Veselības ministrijas rīcību.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis komentē situāciju: “Aicinām valdību ņemt vērā pašvaldības un iedzīvotāju pausto viedokli, kā arī turēt solījumus, saglabājot Alūksnes slimnīcu kā otrā līmeņa slimnīcu.”

Ziņojums pilnā apjomā pieejams, un ar to var iepazīties, Veselības ministrijas mājaslapas sadaļā “Aktualitātes > Ziņojums par veselības aprūpes sistēmas reformu”http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/zinojums_par_veselibas_aprupes_sistemas_reformu/

 

Druvis Mucenieks

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists

Tālruņi 64381503, 26456644

www.aluksne.lv