info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pārzāģējot koka brusu tika atklāta ražošanas ēka “Zaļkalni”

2021. gada 20. maijā Kārķos, tika atklāta jaunizbūvētā ražošanas ēka “Zaļkalni”. Ražošanas teritorija ir nodota arī ekspluatācijā un teritorijā uzņēmējdarbību uzsāk SIA “WEGA”, kas ieguva nomas tiesības uz šo teritoriju. SIA “WEGA” specializējas mēbeļu ražošanā un lepojas ar kvalitatīvu roku darbu.

Atklāšanas pasākumā ievadrunu teica Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons, īsumā pastāstot par projektu, ražošanas ēkas izveidi un tā nozīmīgumu. Pateicības vārdus un gandarījumu par pabeigto darbu izteica arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. V.A.Krauklis un P.Pētersons kopā ar SIA “Wega” vadītāju Gati Vēveri iestādīja skaistu ābeļkoku un atklāja ražošanas ēku ar netipisku lentas griešanu, kas bija koka brusas veidā.

Būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ietvaros noslēdzās 2021. gada 8. martā. Būvniecības darbus veica SIA “Bazalts”, būvdarbu būvuzraudzību veica SIA “Marčuks” un būvdarbu autoruzraudzību veica būvprojekta izstrādātājs SIA “Geo Consultants”.

Projekta mērķis ir Valkas novada degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

Pateicoties SIA “Bazalts” izveidotajam video, ikvienam ir iespēja apskatīt ražošanas ēku “Zaļkalni” gan no ārpuses, gan iekšpuses.

Ražošanas teritorija tika īstenota projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija 1 398 862,57 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 194 616,80 EUR un neattiecināmās izmaksas 204 245,77 EUR. 457 911,92 EUR ir ERAF finansējums, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 714 462,61 EUR attiecināmajām izmaksām un 204 245,77 EUR neattiecināmajām izmaksām.