info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pabeigti pārbūves darbi Ugāles vidusskolā

Projekts “Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve, Skolas ielā 5A, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” ir īstenots, un 30. janvārī Ugāles vidusskolā svinīgi tika atklāta skolas aktu zāle, kuru piepildīja prieks, čalas un sirsnīgi priekšnesumi.

Ugāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Zinta Dāvida ir gandarīta par gala rezultātu: “Mūsu skolā vienmēr ir bagātīgas tradīcijas, mums ir radoši skolēni, radoši skolotāji, mūsos ir darīt prieks, un tādēļ šodien mēs varam parādīt jau ļoti daudz jaunajā zālē, ko mēs protam, ko mēs varam. Lai zāle pielīst ar dziesmu skaņām, lai dimd skatuves grīda un lai zālē atgriežas optimisms un prieks. Mēs varam!” Viņa Ugāles vidusskolas vārdā pateicās visiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā. Arī Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks priecājas, ka projekts ir izdevies, ka bērniem ir sava skatuve, uz kuras dziedāt, spēlēt instrumentus un dejot, viņš novēlēja, lai zāle turpmākos gadus ļoti labi kalpo.

2023. gada 22. maijā tika uzsākti darbi pie Ugāles vidusskolas aktu zāles un jumta pārbūves, bet šī gada 12. janvārī Būvniecības valsts kontroles birojs sniedza atzinumu par būves pārbaudi, ka veiktie būvdarbi atbilst izstrādātajai būvniecības dokumentācijai. Projekta “Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve, Skolas ielā 5A, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” mērķis bija uzlabot aktu zāles arhitektonisko un estētisko noformējumu, kā arī ēkas konstruktīvos risinājumus.

Realizējot projektu, veikta skolas ēkas korpusa daļas virs aktu zāles pārseguma un jumta konstrukciju pārbūve. Pārbūvētas ceturtā stāva aktu zāles telpas un koridoru telpu inženierkomunikācijas – iekšējā elektroinstalācija, uguns atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, nomanīti centrālās apkures radiatori. Aktu zālē nomainīti logu bloki ar automātisku augšējo daļu atvēršanu, logiem uzstādītas automātiskas vadības aptumšojošās rullo žalūzijas, pārbūvēta paaugstinājuma daļa, izbūvēts parketa grīdas segums, izbūvēta akustiska materiāla piekārto griestu konstrukcija ar griestu LED apgaismojumu un sienas apdare, paaugstinājuma daļā uzstādīti jauni aizkari ar tālvadības automātisku aizvēršanu un atvēršanu un izgaismošanai LED prožektoru apgaismojums, zālē uzstādīts papildus sienu apgaismojums un LED prožektori. Zāles sienām veikts kosmētiskais remonts un zāles ieejās izbūvētas jaunas durvis. Koridoru telpās veikts sienu kosmētiskais remonts, ieklāta linoleja materiāla grīdas segums, izbūvēta akustiska materiāla piekārto griestu konstrukcija ar griestu LED apgaismojumu.

SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV” izstrādāja būvprojektu “Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve” un papildus būvkonstrukciju daļu izstrādāja SIA “BALTS un MELNS”. Minētos pārbūves darbus veica SIA “A CELTNE”, būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināja gan SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV, gan SIA “BALTS un MELNS” pārstāvji.
Pārbūves darbu kopējās izmaksas ir 431 742,37 eiro, no kurām 287 836 eiro ir aizņēmums no Valsts kases, bet 143 906,37 eiro – pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļi.

Informāciju sagatavoja – komunikācijas speciāliste Inga Andra Leigute un Attīstības, plānošanas un būvniecības nodaļas vadītāja Kristīne Strika
Ingas Andra Leigutes foto