info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Noslēdz līgumu par autoceļu seguma atjaunošanu 11 Kuldīgas novada pagastos

Ceturtdien, 27. augustā, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons ar būvfirmām SIA “AD Būve” un SIA “Saldus ceļinieks” parakstīja līgumu par pagastu autoceļu seguma atjaunošanu 11 Kuldīgas novada pagastos 16,2 km garumā. Būvdarbi kopumā izmaksās gandrīz 498 tūkstošus eiro bez PVN.

Būvdarbu veicēji tika noskaidroti pašvaldības rīkotā publiskā iepirkumā, kurā tika saņemti septiņi piedāvājumi. Projekts paredz četros pagastos atjaunot grants ceļus, piecos pagastos – veikt grants ceļu virsmas dubulto apstrādi, bet divos pagastos – noteiktos ceļu posmos atjaunot asfalta segumu.

Grants ceļu atjaunošanu Turlavas, Laidu, Kabiles un Vārmes pagastā par 270 tūkstošiem eiro bez PVN veiksSIA “AD Būve”. Projekta laikā sakārtos šādus grantētos autoceļus:

 • Jaunpēdznieki-Dzeguzes” (3070 m) Kabiles pagastā;
 • “Kalēji-Biezaiši” (1500 m) Laidu pagastā;
 •  “Turlava-Alkšņi” (6400 m) Turlavas pagastā;
 • “Zvaigznes-Ābeles-Pavasari” (600 m) un “Krodziņš-Zīlītes” (250 m) Vārmes pagastā.

Savukārt grants ceļu virsmas dubulto apstrādi Ēdoles, Kurmāles, Snēpeles, Rumbas un Rendas pagastā par 167 tūkstošiem eiro bez PVN veiksSIA “Saldus ceļinieks”. Dubulto virsmas apstrādi veiks šādos ceļos:

 • Dārza ielā (70 m) un “Vārpu ceļā” (100 m) Ēdoles pagastā;
 • “Rūpnīcas ceļā” (450 m) Kurmāles pagastā;
 • Kuldīgas ielā un Mēmajā ielā (880 m) Rendas pagastā;
 • Ceļā “Vetklīnika-Palejas” (100 m) un “Kalnmuižas ceļā” (400 m) Rumbas pagastā;
 • Dārza ceļā un Līvānu ceļā (1213 m) Snēpeles pagastā.

Visbeidzot, asfalta segumu Padures un Īvandes pagastā par gandrīz 60 tūkstošiem eiro bez PVN atjaunos SIA “Saldus ceļinieks”. Asfalta segumu nepieciešams atjaunot šādos ceļos:

 • “Muižas alejas ceļā” (400 m) Īvandes pagastā;
 • autoceļos “Caurbrauktuve Keramikas pagalmam” (270 m) un “Veckuldīga-Padures darbnīcas” (520 m) Padures pagastā.

 • Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība Tālr. 633 21900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv