info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgas Mākslas un radošajā klasterī svin spāru svētkus

Piektdien, 28. augustā, Kuldīgā, Kalpaka ielā 4 projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros svinēja spāru svētkus topošajā Kuldīgas Mākslas un radošajā klasterī.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atzina, ka spāru svētki ir saviļņojošs brīdis un to ir bijis iespējams piedzīvot, pateicoties Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītājai Ilzei Supei un pārējiem projekta īstenošanā iesaistītajiem, jo ļoti daudz ko izšķir cilvēki. Viņa novēlēja, lai arhitektes Zaigas Gailes lolotais būvprojekts tiktu īstenots tikpat labā būvnieku izpildījumā un lai nekas nekavētu būvdarbu sekmīgu norisi.

Arhitekte, būvprojekta autore Zaiga Gaile savā uzrunā atzina, ka projekta īstenošanas gaita nav bijusi viegla. Viņa uzteica kolēģi arhitekti Maiju Gaili, kura sekmīgi strādā šai objektā un tiek galā ar būvlaukuma uzraudzību, kā arī pateicās celtniekiem, kuri šeit strādā – apmeklējot būvlaukumu, Z. Gaile pārliecinājusies, ka vīri patiešām grib strādāt.

Pasākumā piedalījās arī Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš. Viņš sacīja, ka spāru svētki viņam saistās ar brīdi, kad stārķi lido virs pilsētas un meklē vietu ligzdai. Iecerēts, ka jau nākamgad šeit studijas varēs sākt Mākslas akadēmijas kopā ar starptautiskiem partneriem izlolotās maģistra studiju programmas studenti.

Savukārt SIA “Būves un būvsistēmas”, kas nodrošina būvuzraudzību, valdes priekšsēdētājs Guntars Šterns atgādināja klātesošajiem stāstu par vardīti, kura sekmīgi uzlēca kalnā par spīti tam, ka citi zvēri sauca, ka to izdarīt nebūs iespējams – tas tai izdevās, jo vardīte bija kurla un nedzirdēja citu paustās nievas. G. Šterns novēlēja veiksmi turpmākajā projekta īstenošanā.

Galvenais būvdarbu vadītājs Salvis Druvaskalns pasākuma laikā svinīgi pie viena no siju balstiem piestiprināja īpaši izgatavotu plāksni ar gravētu uzrakstu “Vieta, kurā zināšanām, iztēlei un mākslai būt” un visu iesaistīto pušu pārstāvju parakstiem. Plāksne pēc būvdarbu pabeigšanas būs apskatāma ēkas 2. stāvā.

Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem ēku atjaunošanu, pārbūvi un fasāžu restaurāciju Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, un teritorijas labiekārtošanu Liepājas ielā 39, Kuldīgā veic Pilnsabiedrība “PS Ostas celtnieks-Torensberg”. Būvdarbi izmaksās EUR 3 313 516,35 (bez PVN). Savukārt būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “Būves un būvsistēmas”, tas izmaksās EUR 16 450 (bez PVN). Autoruzraudzību nodrošina būvprojekta autore Zaiga Gaile, SIA “ZAIGAS GAILES BIROJS”.

Projekts paredz, ka Kuldīgā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā “Adatu fabrika” Kalpaka ielā 4 tiks izveidots Mākslas un radošais klasteris, atjaunojot ēku, kuras bojāeja nodarītu neatgriezenisku zaudējumu Kuldīgas un valsts kultūras mantojumam. Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris būs reģionālas un nacionālas nozīmes izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura piedāvātajos pakalpojumos sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju ietilps inovatīvs augstākās izglītības piedāvājums un virkne pieaugušo izglītības pakalpojumu.

Projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” (projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/008) mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti Pedvāle, Sabile, Kuldīga un Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. 

Apjomīgā projekta īstenošanai Kuldīgai kopumā nepieciešams finansējums aptuveni četru miljonu EUR apmērā, tai skaitā projektam piešķirts Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts 1,8 miljonu EUR apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija

Tālr.: 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv