info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
mazpulki

Latvijas mazpulku XXI sporta spēles Līvānos

3. maijā Līvānos notika Latvijas mazpulku XXI sporta spēles, kuras organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs (koordinatore 279. Līvānu mazpulka vadītāja Dace Rudzāte) un Mazpulku Rīgas klubiņš.

Kopā sanāca liels pulks no dažādiem Latvijas novadiem: 56 mazpulki, 69 jaunāko, vidējo, vecāko grupu komandas – pavisam kopā 276 mazpulcēni, 70 mazpulku vadītāji un atbildīgie. Lai pasākums raiti ritētu, bija vajadzīgs arī vesels pulks brīvprātīgo: 20 – no Mazpulku Rīgas klubiņa un ap 60 brīvprātīgo tiesnešu un palīgu no Līvānu 1. vidusskolas un 279. Līvānu mazpulka, kas tiesāja 34 dažādās sportiskajās aktivitātēs.

Viss Līvānu 1. vidusskolas pagalms, stadions un ceļš līdz Līvānu Mākslas un Amatniecības centram bija skrienošu, lecošu, metošu mazpulcēnu pārņemts.

Mazpulcēnu vidējā grupa bija iesaistīta kāda detektīvstāsta izmeklēšanā. Viņiem vajadzēja noskaidrot, kurš ir mēģinājis noindēt Līvānu muižas muižkungu Līvengoftu. Te bija iesaistīti muižas ļaudis, kurus pārstāvēja tiesneši. Katram „ļaužam” bija kāds pāridarījums no muižnieka puses, kā arī sagatavots sportisks pārbaudījums. Dažām komandām tomēr izdevās atklāt vainīgos: ārsts, kurš labu gribēdams, pārbaroja ar zālēm muižkungu; dārznieks, kura lietotie pesticīdi caur augsni nonāca akā; pavārs, kurš muižkungu baroja ar roltoniem un trauku mazgātāja, kas lietoja dažādu ķīmiju.

Mazpulku vadītāji tika iepazīstināti ar Līvānu Mākslas un Amatniecības centru, vizināti ar prāmi pāri Daugavai, kur pie pieminekļa plostniekiem zem baltiem bērziem sagaidīja balti klāti galdi.

Noslēgumā Līvānu Kultūras centrā koncertu sniedza tautu deju kolektīvs “Silava” un folkloras kopa “Ceiruleits” izdancināja lielu pulku mazpulcēnu. Vinnētāji saņēma balvas un katrs mazpulks aizbrauca uz mājām ar Līvānu novada domes sarūpētu dāvanu.

Ir jāsaka liels paldies visiem, kas iesaistījās tik liela pasākuma organizēšanā:

  • Līvānu novada domei par atbalstu,
  • Līvānu 1.vidusskolas direktoram Jurim Iesalniekam,
  • Līvānu 1.vidusskolas sporta skolotājai Inetai Smilškalnei par saplānotajām un sagatavotajām sporta aktivitātēm,
  • Līvānu Kultūras centram,
  • 505. Jersikas mazpulka vadītājai Gunai Smelcerei par sarīkotajiem Baltā galdauta svētkiem Daugavas krastā,
  • Līvānu novada jaunsargiem un jaunsargu vadītājam Laurim Vaivodam par sarīkotajām aktivitātēm,
  • visiem 80 brīvprātīgajiem no Līvānu 1.vidusskolas un Mazpulka Rīgas klubiņa.

 

LBJC pasniedzēja, Līvānu novada mazpulku koordinatore un 279. Līvānu mazpulka vadītāja

Dace Rudzāte