info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgas novada domes deputāti pauž atbalstu Ukrainas tautai

Kuldīgas novada domes deputāti 24. februāra sēdē kā pirmo izskatīja jautājumu par
atbalstu Ukrainas tautai saistībā ar Krievijas militāro agresiju. Deputāti pieņēma lēmumu,
kurā pauž nosodījumu Krievijas militāro agresijai Ukrainā un atbalstu Ukrainas tautai.

“Kuldīgas novada pašvaldības vārdā paužu atbalstu Ukrainas tautai saistībā ar šorīt notikušo
plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Krievijas militārā agresija ir rupjš
starptautisko normu pārkāpums. Latvijas augstākās amatpersonas stingri nosoda Krievijas
agresiju, kā arī jau ir mudinājušas starptautisko sabiedrību to apturēt. Arī mēs iestājamies par
Ukrainas suverenitāti, neatkarību un nedalāmību. Vēlos izteikt cerību, ka ar starptautiskās
sabiedrības atbalstu izdosies maksimāli ātri izbeigt Krievijas militāro agresiju Ukrainā, Ukrainā
atkal iestāsies miers un Ukrainas valsts un tauta būs atkal drošībā un pasargāta no militāra
apdraudējuma. Kā apliecina mūsu valsts augstākās amatpersonas, Latvijai šobrīd tieša militāra
apdraudējuma nav. Vēršos pie jums, Kuldīgas novada iedzīvotāji – būsim vienoti atbalstā
Ukrainai un Ukrainas tautai un, ja būs nepieciešams, palīdzēsim uzņemt bēgļus no kara
skartajām teritorijām,” pauž Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
Deputāti lēmumā pievienojās Latvijas augstāko amatpersonu aicinājumam starptautiskajai
sabiedrībai nekavējoties apturēt Krievijas militāro agresiju un sākt konsultācijas NATO 4. panta
konsultācijas, lai lemtu par alianses rīcību.
Tāpat nolemts paust atbalstu pilsētas Čuhujivas, ar ko pašvaldība sadarbojas, iedzīvotājiem
Harkovas apgabalā un Skrundas sadraudzības pilsētas Kosivas iedzīvotājiem Ivanofrankovskas
apgabalā Ukrainā, kā arī Kuldīgas sadraudzības pilsētas Mchetas Gruzijā sadarbības pilsētām
Ukrainā, nosūtot Kuldīgas novada pašvaldības atbalsta vēstuli un nepieciešamības gadījumā
nodrošinot palīdzību un atbalstu, tostarp bēgļu izmitināšanai no militārā konflikta zonām.
Vēstulē pašvaldība lūgs ukraiņu pašvaldību vadītājus informēt kolēģus, kuri uztur starptautisko
sadarbību, ja ir nepieciešama Kuldīgas novada pašvaldības palīdzība.
Vēl Kuldīgas novada domes deputāti atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības resursu
izmantošanu bēgļu izmitināšanai nepieciešamības gadījumā. Lēmumā noteikts, ka primāri bēgļu
izmitināšanai izmantojamas Kuldīgas novada Sporta skolas naktsmītnes un Kuldīgas novada
sporta zāles, tās pielāgojot bēgļu uzņemšanai.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība