info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgā atklāj dienas centru senioriem

Piektdien, 8. februārī, Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18 tika atklāts dienas centrs senioriem, kurā Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Kuldīgas novada Sociālo dienestu piedāvās senioriem, kam nepieciešama uzraudzība, sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju un kognitīvo spēju saglabāšanai, iespēju pavadīt laiku speciālistu vadībā. Dienas centrā katru darba dienu varēs uzturēties ap 15 senioru.

Samariešu atbalsts mājās dienesta vadītājs Viesturs Kleinbergs centra atklāšanā pauda prieku par to, ka Kuldīgas novada pašvaldība domā par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu un ir uzticējusies Latvijas Samariešu apvienībai kopīgi veidot Kuldīgā dienas aprūpes centru senioriem. “Bez pašvaldības atbalsta šāda centra  nebūtu, un pašvaldība arī finansēs šī centra darbību,” sacīja V. Kleinbergs. Viņš pateicās Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītājai Lolitai Grīnvaldei par ieguldīto darbu senioru dienas centra veidošanā un novēlēja centra darbniecēm ar atbildību izturēties pret savu darbu, bet senioriem – dienas centrā labi pavadīt laiku.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons pauda gandarījumu par sadarbību ar Latvijas Samariešu apvienību, uzslavējot biedrību par tās sniegto sociālo pakalpojumu augsto kvalitāti. Pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga novēlēja, lai jaunajā dienas centrā ir daudz laimīgu klientu, lai katrs, kurš šeit atnāk, jūtas labi, lai dienas ir interesantas, piepildītas ar saturu, ar labām domām un lai pakalpojums, ko novada seniori šeit saņems, ir ļoti labā kvalitātē.

Kuldīgas novada Sociālais dienests uzsver, ka senioru dienas centra pakalpojums ir radīts gan pašu senioru, gan viņu tuvinieku atbalstam. Vajadzību pēc šāda pakalpojuma Sociālā dienesta darbinieki saskatījuši, saskaroties ar tuviniekiem, kuri ir norūpējušies, ka viņu ģimenēs dzīvojošie seniori jūtas vientuļi un nesaprasti. Tuvinieki vērsušies Sociālajā dienestā, lai risinātu bažas par to, ka kāds no vecākiem vai vecvecākiem ir jāatstāj viens, kamēr visi pa dienu ir devušies savās gaitās. Latvijā nav daudz pašvaldību, kas piedāvā šāda veida pakalpojumu, tāpēc tuvinieki – jau pieaugušie bērni, mazbērni – īpaši aicināti interesēties un izmantot šī pakalpojuma sniegtās iespējas.

Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde atklāja, ka pakalpojumam jau pieteikušies pirmie desmit klienti. Viņa aicināja tuviniekus, kuri apsver domu par šī pakalpojuma nepieciešamību kādam no saviem vecākiem vai vecvecākiem, droši nākt uz dienas centru, apskatīt telpas, iepazīties ar centra ikdienu un aprunāties ar centra darbiniecēm.

Latvijas Samariešu apvienība piedāvās divas sociālās rehabilitācijas programmas atbilstoši senioru individuālajām vajadzībām – nepilnas dienas jeb četru stundu programmu, pilnas dienas jeb astoņu stundu programmu, attiecīgi pielāgojot aktivitāšu klāstu un laika plānojumu. Četras vai astoņas stundas Dienas centrā varēs uzturēties tie seniori, kuriem vieniem pašiem mājās uzturēties nav ieteicams. Šis pakalpojums ļaus sirmgalvja tuviniekiem doties savās ikdienas gaitās un strādāt, jūtoties droši, ka radinieks būs pieskatīts, drošībā, turklāt varēs aktīvi un radoši darboties speciālistu vadībā.

Latvijas Samariešu apvienības darbinieki parūpēsies, lai seniori būtu aprūpēti, nodarbināti un paēduši, vasarās notiks arī pastaigas svaigā gaisā. Dienas centrā ir nodalītas telpas diendusai, atpūtai un aktivitātēm, ir materiāli brīvā laika nodrošināšanai – galda spēles, grāmatas, preses izdevumi. Tiks nodrošināts praktisks atbalsts vai asistēšana cilvēka pašaprūpes nodrošināšanā (noģērbšanās, apģērbšanās, personīgās higiēnas ievērošana, ēšana u.tml.), kā arī atbilstoši katra cilvēka vajadzībām tiks piesaistīti tādi speciālisti kā fizioterapeits, psihologs un veselības aprūpes speciālists. Fizioterapeits tiks iesaistīts arī vingrošanas programmas izstrādē.

Pieteikties var kā privāti, tā arī ar novada Sociālā dienesta nosūtījumu. Lai saņemtu informāciju par kārtību, kādā tiek piešķirts un nodrošināts senioru Dienas centra pakalpojums, jāvēršas Kuldīgas novada Sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 9. Informāciju var saņemt arī pa tālruni 27020746 (sociālā darbiniece Ieva Rancāne) vai 27020734 (Inese Jaunzeme).

Pieprasot pakalpojumu, sociālajiem darbiniekiem būs vajadzīgs seniora parakstīts iesniegums un ģimenes ārsta vai ārsta psihiatra izsniegta izziņa, kurā norādīta diagnoze, atzinums par kontrindikāciju neesamību, kā arī norādes par lietojamajiem medikamentiem. Pēc tam tiks norunāta tikšanās ar pašu senioru, lai izvērtētu viņa individuālās vajadzības un saprastu, kādā apjomā pakalpojums piešķirams. Kā nosūtījums pakalpojuma saņemšanai Dienas centrā tiks izsniegts Sociālā dienesta sagatavots lēmums.

Ar Sociālā dienesta nosūtījumu senioriem būs jāveic neliels līdzmaksājums, kas sastāda vien 10 procentus no izdevumiem. Par četrām stundām tie būs 1,20 EUR, bet astoņu stundu programmā – 1,45 EUR. Maznodrošinātām un trūcīgām personām pakalpojums paredzēts bez maksas.

Lai saņemtu pakalpojumu bez Sociālā dienesta starpniecības, jāzvana pa tālruni 25691384 (Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde). Bez Sociālā dienesta lēmuma pakalpojums būs par pilnu cenu – par četrām stundām būs jāmaksā 12 EUR, bet par pilnu dienu jeb astoņām stundām – 14,50 EUR.

Fotogrāfijās:

–          Kuldīgas novada Domes  priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga un Kuldīgas novada Sociālā dienesta vadītāja Maruta Jautaiķe sveic Latvijas Samariešu apvienību dienas centra senioriem atklāšanas pasākumā.

–          Jaunais dienas centrs senioriem atrodas Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18.

Fotogrāfiju autors: Ričards Sotaks.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija

Tālr.: 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv