info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Krīzes skarto nozaru uzņēmumus uz laiku atbrīvos no pašvaldības mantas nomas maksas

Alūksnes novada dome 26. marta sēdē pieņēma lēmumu atbrīvot no pašvaldības mantas nomas maksas krīzes skarto nozaru komersantus.

Ar šo domes lēmumu noteiktie atvieglojumi būs spēkā no 12. marta līdz turpmāku lēmumu pieņemšanai, bet ne ilgāk par laiku, kādā būs spēkā likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” normas.

          No maksas uz laiku būs atbrīvoti tie uzņēmumi, kuriem ar Alūksnes novada pašvaldību ir noslēgti līgumi par pašvaldības mantas nomu, ja to darbības nozares noteiktas kā krīzes skartās Ministru Kabineta 2020. gada 24. marta noteikumos Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”. Minētos atvieglojumus pašvaldība piemēros automātiski, bez grozījumu izdarīšanas noslēgtajos nomas līgumos.

          Gadījumos, kad ar domes lēmumu noteiktais atbalsts atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm, tiks piemērotas komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma prasības.

          Maksas atvieglojumi gan neattieksies uz samaksu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Evita APLOKA

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts:  evita.aploka@aluksne.lv
Tālrunis: +371 26646749, +371 64381502
Adrese:   Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301