info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
aptauja

Iedzīvotāju aptauja: Kā Jūs vērtējat Līvānu novada attīstības tendences?

Līvānu novada dome veic aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par paveikto 2015.gadā, par dažādu Līvānu novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti, kā arī par dzīvi novadā kopumā.

Aptaujas norises laiks līdz 22. februārim.

Aizpildīt anketu varat elektroniski tīmekļa vietnē www.visidati.lv vai rakstiskā veidā nogādājot to uz Līvānu novada domi vai pagastu pārvaldēm. Aptaujas anketa PDF formātā.

Aptauja ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Iegūtie dati tiks izmantoti arī Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam ikgadējā Uzraudzības ziņojuma izstrādei par 2015 .gadu.

Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums mūsu novada sekmīgā un saskaņotā attīstībā!