info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Mūsdienu tautas mūzikas svētki RADAGARS

Gulbenes novadā atbalstu gūst piecas jauniešu iniciatīvas

Ir izvērtēti pieteikumi Gulbenes novada domes izsludinātajam 2016.gada jauniešu iniciatīvu konkursam. Konkursa aktivitāšu tēmas – “Aktīvs brīvais laiks” un “Līdzdalība”. No 9 saņemtajiem pieteikumiem apstiprinājumu saņēma 5, kopējā piešķirtā summa – 1745 EUR.

Druvienas pagasta jauniešu iniciatīvai “Mūsdienu tautas mūzikas svētki “RADAGARS”” piešķirti 400 EUR. Svētkus plānots organizēt 19.-21.augustā Druvienas pagasta Silmačos. Projekta mērķis ir popularizēt mūsdienu tautas mūziku un latvisko vērtību iedzīvināšanu laikmetīgā veidā, realizēt jauniešu radošumu un prasmes, kā arī aktualizēt lauku vides potenciālu.

Jaungulbenes pagasta neformālās grupas “Sports attīstībai” iniciatīvas “Bērnu un jauniešu sporta diena Jaungulbenē” realizācijai piešķirti 400 EUR. Pasākums plānots 28.maijā, un tā mērķis ir izveidot bērnu un jauniešu sporta dienas pasākumu Jaungulbenē, lai veicinātu apkārtnes jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs.

Stāķos jaunieši īstenos iniciatīvu “Mobilo tūrisma atrakciju un elementu ieviešana un izmantošana pārgājienu organizēšanā Gulbenes novadā”. Realizācijai piešķirti 400 EUR. Iniciatīvas mērķis ir pilnveidot Vidzemes dabas skolas organizētos pārgājienus, ļaut pārgājiena dalībniekiem izzināt savas fiziskās spējas, sekmēt pagasta jauniešu iesaistīšanos brīvā laika aktivitātēs.

Stāmerienas jauniešu apvienība “Alianse” vasarā realizēs iniciatīvu “Netradicionālās sporta spēles “It’s Circus time!”. Projekts atbalstīts ar 350 EUR. Iniciatīvas mērķis ir sapulcināt Gulbenes novada jauniešus, lai visi kopā pavadītu sportiskām aktivitātēm bagātu dienu, kā arī popularizēt Stāmerienas pagastu kā piemērotu vidi aktīvai atpūtai.

Jauniešu neformālā grupa “Mākoņu stūmēji” no Tirzas pagasta īstenos iniciatīvu “Ar domu par nākotni!”, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti iedzīvotājiem nozīmīgu jautājumu risināšanā, veidot izpratni par pilsoņu iespējām ietekmēt dzīvi kopienā, piederības sajūtu pagastā un Gulbenes novadā. Piešķirtais finansējums – 195 EUR. Aktivitātes plānotas maijā un jūnijā.

Atbalstītās iniciatīvas jārealizē līdz 2016.gada 20.septembrim.

Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss tiek organizēts jau piekto reizi.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste