info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Grantu konkurss jaunajiem uzņēmējiem „Dari Cēsīm”

Jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies Cēsu novada pašvaldības grantu konkurss “Dari Cēsīm”. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijas, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Atbalstītas tiek arī sociālās uzņēmējdarbības biznesa idejas, pie nosacījuma, ka tiek radītas darba vietas īpašām personu grupām.

Konkursa kopējais grantu fonds šogad ir 20 000 eiro. Viena projekta īstenošanai var saņemt grantu ne vairāk kā 3000 eiro apmērā. Konkursa vērtēšanā prioritāte būs tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Cēsu vecpilsētā vai, kuru projekti nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu.

Konkurss norisinās no 3.februāra līdz 30.novembrim. Pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā, žūrija tos izskatīs reizi mēnesī un nepieciešamības gadījumā pretendentam piesaistīs mentoru.

Grantu konkurss „Dari Cēsīm” pirmo reizi tika izsludināts 2014.gadā, kad atbalstu uzņēmējdarbībai saņēma četri radošo nozaru uzņēmēji, savukārt 2015.gadā darbu pie projektiem ar granta atbalstu sāka deviņi uzņēmēji.

Par grantu konkursu „Dari Cēsīm” precīzāk var uzzināt, apmeklējot Cēsu novada pašvaldību Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pie Attīstības nodaļas speciālista komercdarbības attīstības jautājumos Valda Nītiņa, sazinoties pa tālruni 64161866, mob. 29457809 vai e-pastu valdis.nitins@cesis.lv.

Visa informācija – konkursa nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi – pieejama mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Uzņēmējiem / Atbalsta programmas / Pašvaldības atbalsts / ”Dari Cēsīm”.

Konkursa nolikums
Pielikums 1 Pieteikuma veidlapa
Pielikums 2 Tāme
Pielikums 3 Naudas plūsma
Atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu (tikai grantu saņēmējiem)
Cēsu vecpilsētas robeža

 

2015. gada grantu konkursā DARI CĒSĪM ir atbalstīti:

Martā

 • “Mazā Brīnumzeme” SIA projekts “Mazās Brīnumzemes tehniskās laboratorijas – radošās darbnīcas izveide”

Aprīlis

 • Biedrības “Cēsu Jaunā skola” projekts”Izglītības laboratorija”

Jūnijs

 • “Betas Nams” SIA projekts “Beta ielūdz uz tēju”

Jūlijs

 • Ewart Woods” SIA projekts “Apstrādes instrumentu iegāde SIA “Ewart Woods” produktu ražošanai”
 • Biedrība “Cīņas sporta klubs “Ferrum”” projekts “Traversa siena”

Augusts

 • Pizza on Wheels” SIA projekts “Pica uz riteņiem”

Oktobris

 • “Divi burti” SIA projekts “Veikals Ķimene”
 • Zane Zaharova projekts “Tērpu dizaina darbnīca”
 • “DuckWoodworks” SIA projekts ‘Šūpuļdēļa ražošanas uzsākšana”

Novembris

 • “Vilina” SIA projekts “Vizuālās identitātes un mājaslapas izveide Cēsu adītāju radīto cimdu un zeķu realizācijai ārvalstīs”
 • “Artsound Records” SIA projekts “Mēģinājuma un ierakstu studijas telpas izveide”
 • “Artsound Biedrība” SIA projekts “Mūzikas centra “Artsound” izveide”