info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
lauku darbi

Bauskā notiks lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālā akcija

Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Latvijas Pašvaldības savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), organizē lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālo akciju 5. aprīlī plkst. 10-14 Bauskas Nodarbinātības valsts aģentūras telpās, Rātslaukumā 4.

Akcijas “Esi nodarbināts laukos!” ietvaros būs paredzēta kontakttikšanās starp potenciālajiem darba ņēmējiem un reģiona lauksaimniekiem/ pārstrādātājiem.

Tikšanās laikā būs iespēja klātienē dzirdēt zemnieku saimniecību un citu lauksaimniecības produktu ražotāju pārstāvju sniegto informāciju par darbu laukos, piemēram, darba iespējām strādāt konkrētā saimniecībā vai uzņēmumā, dzīvošanas iespējām laukos, atalgojumu un citu svarīgu informāciju, lai sekmīgi uzsāktu darbu. Tāpat akcijas ietvaros lauksaimnieki varēs pieteikt publicēšanai vakances izveidotā NVA mājas lapas logā „Darbs laukos!

Lūdzam darba devējus (Z/S, SIA, Kooperatīvus utt.) aktīvi iesaistīties akcijā darbinieku meklēšanā saviem uzņēmumiem.

Darba devējus lūdzam vērsties pie reģionālajiem Nodarbinātības valsts aģentūras vadītājiem/vietniekiem, informējot par dalību šajā akcijā. Bauskā kontaktpersona – Igunda Bēmane (igunda.bemane@nva.gov.lv, tel.:63960631, 26008332).