info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
dižprojekts2015

Sesto gadu dižošanās akcija – konkurss „Dižprojekts”

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības.

„Dižprojekta 2015” titulu un galveno balvu saņēma Krists Ēberliņš par projekta „Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai” īstenošanu, ko izvirzīja „Saldus rajona attīstības biedrība”.

Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne tikai savā novadā, bet visā Latvijā guva biedrības „Sateka” izvirzītais SIA „GanCO” projekts „Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo”.

Savukārt biedrība „Latvijas Zaļā kustība” piešķīrusi atzinības rakstu „Balvu rajona partnerības” izvirzītajam SIA „Amati projekts” īstenotajam projektam „Mazbudžeta mārketings un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē” par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā Latvijā, norādot, ka energoaudita pakalpojumu sniegšana ir sākuma punkts virzībai uz enerģiju taupošām ēkām Latvijā un atbildīgāku enerģijas izmantošanu, un sniegs būtisku ieguldījumu zaļākas Latvijas veidošanā.

Šajā projektu dižošanās laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Vairāk informācijas par LEADER pieeju, VRG un citām vietējām iniciatīvām Latvijas laukos „Latvijas Lauku foruma” mājaslapā: llf.partneribas.lv