info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apbalvoti Smiltenes novada sakoptākie īpašumi 2017

Sestdien, 15. jūlijā,  Smiltenes pilsētas svētku ietvaros apbalvoti Smiltenes novada sakoptāko viensētu, ģimenes mājas un uzņēmuma īpašnieki.

Mūsu novadā ir daudz skaistu, ar radošu izdomu veidotu un sakoptu pagalmu, lauku sētu, lauku saimniecību un ražošanas objektu, kurus skaistus dara košas puķudobes, interesanti veidoti košumkrūmu stādījumi, taciņas un kopti zālieni. Tā visa centrā ir šo māju un uzņēmumu saimnieki, kuri ar lielu mīlestību un darbu labiekārto un uzpoš savus īpašumus, veiksmīgi savienojot skaisto ar praktisko un katrā dārzā ieliekot savu stāstu. Katra saimnieka ieguldītais darbs savas teritorijas iekopšanā ir nenovērtējams. Skaisti iekoptie dārzi un pagalmi, ziedošās puķudobes un priekšdārzi ir vistiešākā mūsu novada vizītkarte, kas priecē gan vietējos iedzīvotājus, gan ikvienu pilsētas vai pagasta viesi.  Par skaistām un labām lietām ir jāstāsta, tās jārāda, tāpēc, organizējot konkursu “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2017”,  pašvaldība vēlas  godināt tos, kuri mūsu vidi, kurā mēs dzīvojam, strādājam un atpūšamies, veido  skaistāku un košāku.

Konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2017” laureātu godināšana notika Smiltenes pilsētas svētku ietvaros. Goda plāksne “Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā Smiltenes novadā 2017” tika pasniegta Feldhūnu ģimenei par īpašumu Saltupi 186, Launkalnes pagasts. Ģimenes mājai ir gaumīgi ierīkots pagalms ar vienotā stilā, saimnieka būvētām ēkām un dažādām mazām arhitektūras formām, kā, piemēram, malkas novietne, metāla dekoratīva arka, kas ved uz dārzu. Tāpat acis priecēja saimnieku koptā piegulošā meža teritorija, kur uzstādītas mājvietas putniem. Šajā īpašumā ļoti veiksmīgi ir savienots skaistais ar praktisko.

Šogad nominācijā “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”  komisija par uzvarētajiem atzina divus īpašumus. Goda plāksni  “Sakoptākā viensēta Smiltenes novadā 2017” pasniedza  Zālīšu ģimenei par īpašumu “Helēnas”, Launkalnes pagasts, un Krūmiņu ģimenei par īpašumu “Krampīši”, Palsmanes pagasts. Ļoti atšķirīgi un ļoti skaisti īpašumi, katrs ar savu raksturu. Plašā, ļoti koptā un ainaviskajā vietā atrodas “Helēnas”, ko veiksmīgi papildina kopts zāliens, uzstādināts dīķis un laukakmeņu tilts. Īpašums “Krampīši” ir bagāts ar skaisti izveidotām apstādījumu kompozīcijām un mākslinieciski radītu mājas norādi. Gaumīgi atjaunotā un eleganti iekārtotā dzīvojamā māja ir tikusi pārvesta no Latgales, kurā agrāk dzīvojis saimnieces tēvs. Enerģiskā un viesmīlīgā “Krampīšu” saimniece radīja sajūtu, ka īpašumā gribas atgriezties vēl un vēl. Jāteic, ka saimniecei ir vēl ļoti daudz ideju padomā, ko viņa vēlas realizēt savā lauku īpašumā.


Goda plāksni “Sakoptākais uzņēmums Smiltenes novadā 2017” saņēma A/S “Smiltenes piens”. Uzņēmuma teritorijā, kas atrodas pašā  pilsētas centrā, kur tikai dažos kvadrātmetros ir iespēja iekopt apstādījumus un zālienu, var redzēt rūpīgi veidotus apstādījumus, kas papildināti ar viengadīgajām puķēm novada raksturīgajās krāsās. Īpašu teritoriju padara uzņēmuma izgaismotā norāde, kas novietota uz atjaunota sviesta kubula.

Goda plāksni  „Vides elements vai „Odziņa Smiltenes novadā 2017” saņēma Seņku ģimene par  īpašumu “Mazspreņi”, Smiltenes pagasts. Saimnieki ir atjaunojuši ievērojamu daudzumu seno lauksaimniecības darbarīku un gaumīgi tos izvietojuši ģimenes mājas pagalmā, papildinot tos ar apstādījumiem. Ja, kādam seni lauksaimniecības darbarīki, priekšmeti liekas krāmi un nelietojumi, tad šiem saimniekiem tie noteikti ir dārgumi. Viņu aizrautība un  seno lauksaimniecības darbarīku atjaunotā kolekcija patiesi pārsteidza konkursa komisiju.

Pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas saņēma visi konkursa dalībnieki. Paldies vēlreiz vēlamies teikt smilteniešiem Astrīdai Kondričai un Vidagai Gaigalai ar ģimenēm, Neilandu ģimenei no Bilskas pagasta, Āboliņu ģimenei no Grundzāles pagasta, A/S Latvijas Valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecībai, A/S Latvijas Valsts meži” Smiltenes kokaudzētavai, Palsmanes internātpamatskolai un daudzdzīvokļu mājas Silva 1, Launkalnes pagasts, apstādījumu veidotājām.

Konkurss tiek organizēts jau vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt un veicināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus radīt pievilcīgu novada ainavisko telpu, popularizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi un novērtēt iedzīvotāju un uzņēmēju veikumu.
 
Īpašumu dalībai konkursā varēja pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, tomēr jāatzīst, ka iedzīvotāji bija diezgan kūtri. Kopumā tika pieteikti 17 īpašumi no visiem Smiltenes novada pagastiem un pilsētas. Laika posmā no 26. jūnija līdz 27. jūnijam tika izvērtēti 13 īpašumi, kuru īpašnieki piekrita dalībai konkursā.

Smiltenes novada domes Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste un konkursa komisijas locekle Agija Kukaine: “Apskatot visus konkursam pieteiktos dalībniekus, raisīja ļoti patriotiskas sajūtas,  jo  daudzos īpašumos karoga mastā mūs sagaidīja plīvojošs Latvijas valsts karogs.  Katrs īpašums bija īpašs –  varēja sajust saimnieku lielo mīlestību pret darbu pagalmā, sētā, uzņēmumā, kaut dārza veidošana lielākoties ir papildus darbs pamatdarbam. Patīkami bija apzināties, ka mūsu Smiltenes novads ir tik bagāts ar sakoptiem īpašumiem un aizrautīgiem to veidotājiem.”
 
Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veica Smiltenes novada domes apstiprināta komisija piecu locekļu sastāvā. Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja vairākās nominācijās: sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā, sakoptākā viensēta pagasta teritorijā, sakoptākais priekšdārzs, sakoptākā daudzdzīvokļu māja un vides elements vai „odziņa”. Katrā nominācijā pieteiktos pretendentus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem, kā, piemēram, pirmais kopiespaids par īpašumu, piebraucamā ceļa, ielas malas un pieguļošās teritorijas sakoptība, dekoratīvo stādījumu kompozīcija un kopšanas kvalitāte u.c.
 
Visi konkursa uzvarētāji kā pateicību par ieguldīto darbu saņēma goda plāksnes, kā arī veikala „Mājai, Dārzam, Atpūtai” un  AS „Latvijas Valsts meži” kokaudzētavas dāvanu kartes turpmākai attīstībai, savukārt SIA „ZAAO” sakoptāko ģimenes māju un sakoptāko lauku sētas īpašniekiem pasniedza īpašu apliecinājumu, dāvājot bez maksas atkritumu izvešanu uz sešiem mēnešiem. Paldies AS „Latvijas Valsts meži” un SIA „ZAAO” par atbalstu Smiltenes novada sakoptāko īpašumu sumināšanā.


Fotogalerija

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 28334474

www.smiltene.lv

http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/

www.facebook.com/SmiltenesNovads

https://twitter.com/SmiltenesNovads