info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Alūksnes pašvaldība prezentē novada uzņēmēju vajadzības VARAM ministrijā

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur tikās ar ministrijas amatpersonām, lai iepazīstinātu ar novada uzņēmēju attīstības vajadzībām un sniegtu priekšlikumus uzņēmējdarbības atbalsta programmas regulējošo normatīvo aktu pilnveidei.

Alūksnes novada pašvaldību pārstāvēja domes domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite un projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa. Savukārt no ministrijas puses sarunā piedalījās Investīciju politikas departamenta direktore Svetlana Sergejeva, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs Ritvars Timermanis, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte Liene Dorbe un Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts Andris Eglītis.

Pašvaldība jau iepriekš ir informējusi, ka šogad tās pārstāvji individuālās sarunās tikās ar uzņēmējiem un lauksaimniekiem, lai izzinātu viņu idejas un vajadzības komercdarbības attīstībai. Šajās tikšanās reizēs iegūtā informācija apkopota, ar to iepazīstināti domes Tautsaimniecības komitejas deputāti un nu arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgās amatpersonas.

Tiekoties ar ministrijas amatpersonām, pašvaldības pārstāvji informēja par līdz šim īstenotajiem uzņēmējdarbības atbalsta projektiem novadā, kā arī iezīmēja tuvākajā laikā plānotos. Kā zināms, uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldība jau ir īstenojusi vairākus projektus, piemēram, uzbūvēta industriālā ēka Rūpniecības ielā un atjaunotas tai piegulošās ielas, Jaunlaicenē ierīkota industriālā teritorija ar cietā seguma laukumu, jauns elektroenerģijas pievads un pārbūvēts autoceļš, daļa jaunbūvētās multifunkcionālās servisa ēkas telpu Pilssalā nodotas nomā komersantam, un šī objekta tuvumā vairāki uzņēmēji sniedz savus pakalpojumus, pārbūvēta virkne ielu Bānīša stacijas kvartālā, kur attīstās gan komercdarbība, gan kultūras un tūrisma piedāvājums. Šai teritorijā plānotas arī turpmākās pašvaldības projektu investīcijas komercdarbības atbalstam.

Pašvaldības apkopotās uzņēmēju un lauksaimnieku vajadzības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgajām amatpersonām prezentētas, lai tās tiktu pamanītas un iekļautas gan esošajās, gan nākamajās atbalsta programmās, īpaši aktivitātēs uzņēmējdarbības atbalstam.

– Mūsu novada uzņēmēju un lauksaimnieku primārā vajadzība ir ceļi, cietā seguma laukumi, dažāda cita ražošanas infrastruktūra, piemēram, nojumes, arī inženiertīkli un cits. Ministrijas pārstāvji atzina, ka pirmo reizi kāda pašvaldība atvedusi šāda veida informāciju, mūsu sagatavoto informāciju novērtēja ļoti atzinīgi, bija patīkami pārsteigti par prezentācijas saturu un atzina, ka tā ir ļoti noderīga, – tikšanos raksturo Dz. Adlers.

Līdz ar pētījumu par Alūksnes novada komersantu attīstībai nepieciešamo atbalstu, pašvaldības pārstāvji ministrijas amatpersonas iepazīstināja arī ar priekšlikumiem un ieteikumiem, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas normatīvajos aktos, lai paplašinātu aktivitāšu loku komercdarbības nozares atbalstam.

Pašvaldība aicina turpināt ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanu un izveidi īpaši lauku teritorijās un iekļaut atbalstāmās aktivitātēs arī grants seguma ceļu pārbūvi, ne tikai jaunu grants seguma ceļu izbūvi. Tāpat arī pašvaldība iesaka ļaut apvienot vienā projektā vairākas komercdarbības aktivitātes dažādos novada pagastos, kas ļautu īstenot vairāku komersantu vajadzības un arī atvieglotu projektu administrēšanu. Pie atbalstāmām aktivitātēm pašvaldība iesaka arī iekļaut graustu nojaukšanu visās funkcionālā zonējuma teritorijās, jaunu daudzdzīvokļu māju piegulošās infrastruktūras izveidi.

Tāpat pašvaldībai ir priekšlikumi uzlabojumiem plānotajām atbalsta programmām, piemēram, koncentrēt uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes vienā programmā vai veidot atsevišķi programmu pilsētu un lauku teritorijām, mazināt sasniedzamos rādītājus administratīvām teritorijām ar zemāku attīstības indeksu. Ieteikums kā sasniedzamo rādītāju paredzēt darbavietu saglabāšanu, ne tikai to skaita palielināšanu, kas ir ļoti būtiski tieši lauku teritorijās, kur svarīgi, lai uzņēmums saglabā vismaz esošos apjomus.  Pašvaldība arī iesaka komercdarbības atbalsta projektu sagatavošanas laikā pašvaldībām uzdot veikt priekšatlasi un būvēt ēkas vai teritorijas konkrētiem uzņēmumiem atbilstoši to vajadzībām, kā arī citus priekšlikumus.

Evita APLOKA

Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts:  evita.aploka@aluksne.lv
Tālrunis: +371 26646749, +371 64381502
Adrese:   Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301