info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Alūksnes novada skolēniem braukšanai sabiedriskajā transportā būs viedkarte jeb e-talons

Alūksnes novada skolēniem, kuri nokļūšanai uz skolu un mājām izmantos sabiedrisko transportu, braukšanai būs jāizmanto viedkartes jeb e-taloni.

Lai saņemtu viedkarti (e-talonu), ir jāaizpilda iesniegums, tā veidlapa ir pieejama pašvaldības tīmekļvietnē https://aluksne.lv/index.php/izglitiba/skolenu-parvadajumu-marsruti/iesniegumi/. Aizpildītu iesniegumu var nosūtīt uz Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes e-pastu: pagastu.apvieniba@aluksne.lv, klātienē to aizpildīt var kādā no pagastu bibliotēkām-klientu apkalpošanas centriem vai Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē Alsviķos.

Iesniegums viedkartes (e-talona) saņemšanai jāraksta šādos gadījumos:

  • ja e-talons nekad nav bijis,
  • ja sakarā ar dzīvesvietas maiņu mainās maršruts.

Iesniegums par maršruta maiņu nav jāraksta, ja mainās mācību iestāde, kurā skolēns mācās, – šajā gadījumā datus pagastu apvienības pārvalde saņems no skolām un veiks datu atjaunošanu automātiski.

Vēršam uzmanību, ka 1. augustā ir stājušies spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10/2023 “Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā”. Ar saistošajiem noteikumiem lūdzam iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/342272-par-izglitojamo-parvadajumiem-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-un-izdevumu-kompensacijas-kartibu-aluksnes-novada

Sabiedriskā un pašvaldības transporta saraksts mācību gadam ar maršrutiem, kuros nodrošina skolēnu pārvadājumus, ir pieejams tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā “Izglītība”. Vēršam uzmanību, ka dati nepārtraukti tiek papildināti un sarakstos ir iespējamas korekcijas.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste